Οδηγίες Χρήσης της εφαρμογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων

dp_ypeka2

Δημοσιεύτηκε στον δικτυακό τόπο ΥΠΕΚΑ (dp.ypeka.gr) εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης (βήματα) της εφαρμογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων. 

Η εφαρμογή καταχώρησης των πράξεων χαρακτηρισμού θα λειτουργήσει αρχικά σύμφωνα με τις οδηγίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο.

Ενδέχεται μετά το αρχικό διάστημα να προκύψουν τροποποιήσεις για λόγους λειτουργικότητας του συστήματος με ενσωμάτωση πρόσθετων λειτουργιών.

Στις 7 Οκτωβρίου ξεκίνησε κανονικά η καταχώρηση πράξεων χαρακτηρισμού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Σχετικό αρχείο:

  • Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159). ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640), η ίδια απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΤΩΓ0-Σ4Γ


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: