Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

GIS

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η Ερευνητική Μονάδα GIS του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (HellasGIs) διοργανώνουν το:

1ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον

στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 28 και 29 Μαΐου 2015

Στόχοι του Συνεδρίου

Η χρησιμοποίηση τεχνολογιών GIS και μεθόδων χωρικής στατιστικής έχει δώσει τα τελευταία χρόνια σημαντική ώθηση στην κατανόηση αλλά και στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της Ελληνικής Γεωργίας. Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση των σύγχρονων προσπαθειών και τάσεων των εφαρμογών των Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων ΓΠΣ και της Χωρικής Ανάλυσης στην Γεωργία και στο Περιβάλλον.

Στο συνέδριο θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και νέων ιδεών ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες και εκπαιδευτικά εργαστήρια σε συγκεκριμένα θέματα συλλογής και υπολογιστικής ανάλυσης χωρικών δεδομένων.

 Εκπαιδευτικά Εργαστήρια (Workshops)

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα διοργανωθούν εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) σε διάφορα θέματα που άπτονται των εφαρμογών των GIS και της Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον. Τα εργαστήρια θα είναι “hands-on” δίωρης διάρκειας όπου οι συμμετέχοντες μαζί με τον εκπαιδευτή θα συνεργάζονται άμεσα με την εφαρμογή σε Η/Υ. Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που θα διαθέτουν πλήρη υλικοτεχνική υποδομή.

Προτεινόμενες θεματικές ενότητες hands-on εργαστηρίων.

  • Οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (Geovisualization)
  • Συλλογή δεδομένων στον αγρό  (GPS – mobile GIS)
  • Διερευνητική χωρική ανάλυση δεδομένων (Exploratory Spatial Data Analysis, ESDA)
  • Χωρική Αυτοσυσχέτιση (Spatial Autocorrelation)
  • Χωρική Παρεμβολή (Spatial Interpolation)
  • Γεωστατιστική (Geostatistics)
  • Μοντέλα αλλαγών χρήσεων γης (Land Use Change Models)

Πηγή: http://gis2015.aua.gr/ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Συνέδρια - Ημερίδες

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: