17ο Πανελλήνιο Δασολογικό Συνέδριο: Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

EDE LOGO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ανακοινώνει τη διοργάνωση του 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου με τίτλο: “Η Συμβολή της Σύγχρονης Δασοπονίας και των Προστατευόμενων Περιοχών στη Βιώσιμη Ανάπτυξη”, με την υποστήριξη του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Δήμου Κεφαλονιάς και της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιονίων Νήσων. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την περίοδο 4-7 Οκτωβρίου 2015, στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ο χώρος όπου θα φιλοξενηθούν οι εργασίες του Συνεδρίου είναι το Δημοτικό Θέατρο “Ο Κέφαλος”, στο κέντρο της πόλης του Αργοστολίου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν με εισήγηση στις εργασίες του Συνεδρίου, να αποστείλουν το πλήρες κείμενο των εργασιών τους αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο word), στην ηλεκτρονική διεύθυνση mtrigkas@for.auth.gr, συμπληρώνοντας ταυτόχρονα την επισυναπτόμενη Δήλωση Συμμετοχής στο Συνέδριο. Τα έντυπα δήλωσης συμμετοχής, καθώς επίσης και τις προδιαγραφές των εργασιών σας, μπορείτε να τα βρείτε επίσης, στην ιστοσελίδα της Ε.Δ.Ε. (www.forestry.gr), στην εκδήλωση του Συνεδρίου στο facebook (http://facebook/Ελληνική Δασολογική Εταιρεία) καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (www.foreasainou.gr). Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες (poster) ανακοινώσεις, καθώς και πραγματοποίηση επιστημονικής επίσκεψης στο Εθνικό Δρυμό Αίνου. Η διάρκεια παρουσίασης των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 10 λεπτών. Το μέγεθος των αναρτημένων ανακοινώσεων δεν θα ξεπερνά τα 80×120 εκ. και τα γράμματα πρέπει να είναι ευανάγνωστα. Οι εργασίες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Όλες οι εργασίες που θα υποβληθούν υπό μορφή πλήρους κειμένου, θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, μόνον εφόσον έχουν παρουσιαστεί στο Συνέδριο υπό μορφή προφορικής ή αναρτημένης ανακοίνωσης. Τα Πρακτικά του Συνεδρίου θα έχουν ηλεκτρονική μορφή και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δασολογικής Εταιρείας (www.forestry.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου (www.foreasainou.gr). Υπογραμμίζεται, ότι επιτρέπεται η υποβολή μόνο μιας εργασίας με πρώτο ή μοναδικό συγγραφέα το ίδιο άτομο.

Η διαδικασία υποβολής και κρίσης των εργασιών θα ακολουθήσει το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

  • Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και πλήρους κειμένου εργασιών σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες – προδιαγραφές, έως 31 Μαΐου 2015. Οι εργασίες δε θα πρέπει να ξεπερνούν τις 8 σελίδες. Σελίδες πέραν των 8 και μέχρι τον αριθμό 12 θα χρεώνονται με 10 €/σελίδα.
  • Κρίση των εργασιών και επιστροφή στους συγγραφείς έως 10 Ιουλίου 2015.
  • Παράδοση τελικών κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή (mtrigkas@for.auth.gr) έως 4 Σεπτεμβρίου 2015.
  • Ανακοίνωση τελικού προγράμματος Συνεδρίου έως 20 Σεπτεμβρίου 2015.

Στο συνέδριο υπάρχει δυνατότητα σύντομων προφορικών παρεμβάσεων ή σύντομων εισηγήσεων συναδέλφων άνευ κρίσης, μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών. Οι εργασίες που θα γίνουν αποδεκτές, για να συμπεριληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πρέπει προηγουμένως ο πρώτος συγγραφέας να έχει τακτοποιήσει απαραίτητα την εγγραφή μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2015 (στον Ταμία της Ε.Δ.Ε.).

Η εγγραφή στο Συνέδριο ανέρχεται στο ποσό των 40 €, ενώ για την περίπτωση φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και για τα συνοδά άτομα στο ποσό των 20 €. Όσοι εκ των συναδέλφων και των συνοδών προσώπων θα συμμετάσχουν στην εκδρομή στις 7 Οκτωβρίου 2015 θα επιβαρυνθούν με 15 €/άτομο.

Ελληνική Δασολογική ΕταιρείαΚατηγορίεςΣυνέδρια - Ημερίδες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: