Πρόσκληση για μετάταξη δασοφυλάκων

ergas

Το Ταμείο Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Τ.Δ.Δ.Π.Δ.), Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκ/των προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του με μετατάξεις μονίμων υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ για τους κλάδους:

Για το Δασαρχείο Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου (Τρικάλων)

  • ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (θέσεις: 1)
  • ΔΕ Δασοφυλάκων (θέσεις: 2)

Για το Δασαρχείο Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη (Χαλκιδικής)

  • ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού (θέσεις: 1)
  • ΔΕ Δασοφυλάκων (θέσεις: 2)

Η μετάταξη των υπάλληλων θα γίνει με την ίδια σχέση εργασίας (μόνιμοι ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου) που κατείχαν στην Υπηρεσία προέλευσης τους και με μεταφορά της θέσης τους.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει σε αποκλειστική προθεσμία που αρχίζει την 15/5/2015 και λήγει την 15/6/2015 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που καθορίζει η Ανακοίνωση – Πρόσκληση.

Η κατάθεση των αιτήσεων (υπάρχει υπόδειγμα στην ανακοίνωση) από τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Κεντρική Διοίκηση του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών (Ταχ. Δ/νση : ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ, ΚΤΙΡΙΟ Α’ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Φ,Π, Α.Π.Θ., Μουσχουντή και Δημοκρίτου, ΤΑΧ.ΘΥΡ. 22418, 55102 ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Κεντρική Διοίκηση του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών στα τηλέφωνα 2310992344, 2310992346, 2310992347.

Σχετικό αρχείο:

.

.

.

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: