Έλεγχος της ΕΕ: σε πόσα κατοικίδια έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός και πόσα έχουν σημανθεί ηλεκτρονικά;

skulos, pointer, ferma

Κατάλογο με το σύνολο των κατοικίδιων σκύλων και γάτων που έχουν εμβολιασθεί για τη λύσσα σε ιδιωτικά κτηνιατρεία/κλινικές, ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά, ξεχωριστά για τα έτη 2013, 2014 και από 1.1.2015 – 31.5.2015, ζητάει από τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο με έγγραφό της η Διεύθυνση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διότι έχει προγραμματιστεί τεχνικός έλεγχος σχετικά με το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO) της ΕΕ.

Εκτός από τον κατάλογο με το σύνολο των κατοικίδιων (σκυλιά & γάτες) στα οποία έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου, με το ίδιο έγγραφο, ζητάει και την αποστολή στοιχείων για τον αριθμό δεσποζόμενων κατοικίδιων σκύλων και γάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει του αρχείου των ιδιωτών κτηνιάτρων/κτηνιατρικών κλινικών και τον αριθμό εξ αυτών που είναι ηλεκτρονικά σημασμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (microchip).

Επί της ευκαιρίας να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4039/12, για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/14 και ισχύει, αρμόδια όργανα για τη βεβαίωση των παραβάσεων (όπως π.χ. αντιλυσσικός εμβολιασμός, ηλεκτρονική σήμανση, κ.α.) είναι τα όργανα που τις διαπιστώνουν κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων τους και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

Για το  θέμα του αντιλυσσικού εμβολιασμού στα κυνηγετικά σκυλιά σχετική είναι η  αριθμ. 3941/120925/2013 ΚΥΑ όπου στην παρ. 3, του άρθρου 1, αναφέρει ότι στην περίπτωση κυνηγετικών σκύλων, επιβάλλεται ο αντιλυσσικός εμβολιασμός τους. Για τους κυνηγετικούς σκύλους οι ιδιοκτήτες τους κυνηγοί προσκομίζουν κατά τη διαδικασία έκδοσης των ετήσιων αδειών θήρας, τα βιβλιάρια υγείας τους ή τα διαβατήρια τους όπου θα φαίνεται η ημερομηνία του εν ισχύ εμβολιασμού κατά της λύσσας, το εμβολιακό σκεύασμα που έχει χρησιμοποιηθεί, η υπογραφή και η σφραγίδα του κτηνιάτρου που έχει διενεργήσει τον εμβολιασμό (περισσότερα ΕΔΩ).

Το έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΖΩΟΑΝΘΡΩΠΟΝΟΣΩΝ

ΑΘΗΝΑ 27/05/2015
Αριθ.πρωτ: 1883/58306

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη επιθεωρητών του F.V.O. στη χώρα μας για το Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας

Σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν ενημέρωσης της Υπηρεσίας μας από το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (FVO), προγραμματίζεται τεχνικός έλεγχος σχετικά με το πρόγραμμα επιτήρησης και καταπολέμησης της λύσσας στην Ελλάδα μέσα στο φθινόπωρο 2015 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος). Με αφορμή τον έλεγχο αυτό και κατόπιν της συνάντησης της Εθνικής Επιτροπής για τη Λύσσα που πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2015 με συμμετοχή εκπροσώπου σας:

Παρακαλούμε, να ζητήσετε από τα μέλη σας και να μας αποστείλετε κατάλογο με το σύνολο των κατοικίδιων σκύλων και γατών που έχουν εμβολιασθεί σε ιδιωτικά κτηνιατρεία/κλινικές, ανά Περιφερειακή Ενότητα και συνολικά, ξεχωριστά για τα έτη 2013, 2014 και από 1.1.2015-31.5.2015.

Επίσης για τα ίδια έτη παρακαλούμε όπως ζητήσετε όπως ανωτέρω και να μας αποστείλετε στοιχεία για τον αριθμό δεσποζόμενων κατοικίδιων σκύλων και γατών ανά Περιφερειακή Ενότητα βάσει του αρχείου των ιδιωτών κτηνιάτρων/κτηνιατρικών κλινικών και τον αριθμό εξ αυτών που είναι ηλεκτρονικά σημασμένα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (microchip).

Υπενθυμίζεται ότι βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301-25/01/2013 με αρ. ΦΕΚ 198, τεύχος Β, όπως ισχύει (Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα), εμβολιασμένο κατοικίδιο ζώο είναι κάθε κατοικίδιο ζώο στο οποίο έχει διενεργηθεί αντιλυσσικός εμβολιασμός υποχρεωτικά από κτηνιάτρους με αντιλυσσικά εμβόλια και σήμανση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αντιλυσσικά εμβόλια πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του παρασκευαστή. Ο αντιλυσσικός εμβολιασμός καταγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο των ζώων. Στο βιβλιάριο εμβολιασμών ή στο διαβατήριο εκτός από την ετικέτα του αντιλυσσικού εμβολίου, υποχρεωτικά αναγράφεται η ημερομηνία εμβολιασμού και η υπογραφή με την σφραγίδα του κτηνιάτρου που τον διενεργεί.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή τον στοιχείων που προαναφέρθηκαν στην Υπηρεσία μας έως την 19η Ιουνίου 2015.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης Υγείας των Ζώων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΡΟΣ: Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  1. ….
  2. ….
  3. ….

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: