Ενδιαφέρεστε για μετάταξη; Ιδού μια ευκαιρία!!!

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες των περιφερειακών της υπηρεσιών που εδρεύουν στους Νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου με μετάταξη υπαλλήλων.

Οι θέσεις που προτίθεται να καλύψει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με μετάταξη υπαλλήλων παρατίθενται στον πίνακα της αριθμ. 37066/2-6-2015 απόφασης της Α.Δ. Αιγαίου. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η κάλυψη 5 θέσεων δασολόγων, 8 θέσεων δασοπόνων και 10 θέσεων δασοφυλάκων (δείτε ΕΔΩ).

Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα, ήτοι από 04 Ιουνίου 2015 έως και 03 Ιουλίου 2015, να υποβάλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (δείτε ΕΔΩ).

Σχετικό αρχείο:

  • οικ. 37066/2-6-2015 (ΑΔΑ: 759ΠΟΡ1Ι-Ν4Β) Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές.

 

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΡΟΔΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΘΕΣΕΩΝ

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Πτυχιούχος Νομικής
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 01
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 01
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01
ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 01
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 04

ΚΑΛΥΜΝΟΣ

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 01

ΚΩΣ

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 01
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 04
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Πτυχιούχος Νομικής            
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ- ΓΕΩΛΟΓΩΝ 01
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 03
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 03
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 03

ΑΝΔΡΟΣ

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 02

ΚΕΑ

ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 01

ΣΙΦΝΟΣ

ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 01

ΝΑΞΟΣ

ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ – ΕΠΙΜ/ΤΩΝ 01
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 05
ΠΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ-ΓΕΩΛΟΓΩΝ ή ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ε.Β. 01
ΠΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 01
ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΩΝ ή ΤΕ ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ. 01
ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΠΕ ΜΗΧ. ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ή ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. 01
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 02
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 05
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 03
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Πτυχ Οικονομικής Σχολής
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 01
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 02
ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ-ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 02
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 01
ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ – ΕΠΙΜ. 01

ΙΚΑΡΙΑ

ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΔΕ ΓΕΩΤ/ΚΩΝ -ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ                     01
ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Δ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ Ν. ΧΙΟΥ

XΙΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 01 Πτυχ. Οικονομικής Σχολής 
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 02
ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 01
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 01
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 01
ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ -ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 01

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: