Δημοπράτηση υποέργων ενιαίου δασοτεχνικού έργου – Νομιμότητα κατάτμησης.

logo dasarxeio

Αριθμ. 184/2015 Γνωμοδότηση  Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)

Περίληψη

Μπορεί να θεωρηθεί επιτρεπτή η κατάτμηση σε τέσσερα υποέργα μέσω της ανά συστάδας δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση δασικής βλάστησης στην καείσα περιοχή προστατευτικού δάσους «Τρέπια» Σχηματαρίου Δ. Τανάγρας (συστάδες 2α, 2β, 3α, 3β) αρμοδιότητας Δασαρχείου Θηβών» που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 στα πλαίσια της Δράσης 3 του Μέτρου 226, λόγω του ότι μ’ αυτήν δεν καταστρατηγούνται οι διατάξεις περί της διενέργειας ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών, ούτε οι διατάξεις περί του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπό την προϋπόθεση όμως ότι, κατά την ουσιαστική κρίση της Διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη και τα προαναφερόμενα (με αριθ. 23) στοιχεία, αναπτύχθηκε επαρκής ανταγωνισμός και δεν συνέτρεξε διαχειριστικός κίνδυνος μη ολοκλήρωσης του συνολικού έργου. (ομοφ.)

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΈργα - Προκηρύξεις, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: