Θεωρήθηκε ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε. Τρικάλων

logo dasikis

Με το με αρ. πρωτ. 3749/202593/10.11.2015 έγγραφό της, η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων θεώρησε τον Δασικό Χάρτη ολόκληρης της Π.Ε. Τρικάλων, πλην των ΟΤΑ για τους οποίους είχαν ήδη καταρτιστεί Δασικοί Χάρτες σε προηγούμενα προγράμματα (προ-Καποδιστριακοί ΟΤΑ Γλίνου, Πατουλιάς, Σερβωτών και Τρικκαίων). 

Ο χάρτης καλύπτει μια συνολική έκταση 3.295.000 στρεμμάτων περίπου και λόγω της ανάγκης υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου στην διαδικασία κτηματογράφησης (που εξελισσόταν παράλληλα στον Νομό), η κατάρτιση και ο έλεγχός του επιτεύχθηκε σε χρόνους πολύ μικρότερους από αυτούς που προέβλεπε η σχετική σύμβαση.

Κάτι που οφείλετε σε μεγάλο βαθμό στην πολύ καλή και συνεχή συνεργασία μεταξύ των αναδόχων Δασολόγων μελετητών (σύμπραξη των γραφείων NERCO ΑΕΜ και ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.) και των Δασολόγων της Διεύθυνσης Δασών που έλεγξαν τις οριογραμμές. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το προσωπικό της Διεύθυνσης είχε ήδη προετοιμαστεί για το συγκεκριμένο έργο από την εποχή της προκήρυξής του, και έτσι μπόρεσε να χορηγήσει από την αρχή του έργου στον ανάδοχο το σύνολο σχεδόν των διοικητικών πράξεων που απεικονίζονται στον χάρτη σε ψηφιακή μορφή, καθώς και πολλά άλλα βοηθητικά δεδομένα (π.χ. τα πρωτότυπα σχέδια των εποικιστικών εκτάσεων τοποθετημένα στον χώρο κλπ).

Διεύθυνση Δασών ΤρικάλωνΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: