Ίδρυση Δασικών Φυτωρίων

fitorio

Με την ΚΥΑ 131759/3479/19-11-2015 (ΦΕΚ Β´ 2564) που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και οι υποχρεώσεις των δικαιούχων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δασικών φυτωρίων:

  • στις δασικές Υπηρεσίες με σκοπό την παραγωγή και διάθεση αντί τιμήματος δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς σκοπούς και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.
  • στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό την παραγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων.

Τύποι αδειών ίδρυσης και λειτουργίας δ.φ.

ΤΥΠΟΣ Α: Δασικά φυτώρια δασικών υπηρεσιών με δικαίωμα παραγωγής και διάθεσης των αποθεμάτων, αντί τιμήματος, δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς σκοπούς.

ΤΥΠΟΣ Β: Δασικά φυτώρια φυσικών ή νομικών προσώπων με δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς. Μπορούν να αποκτούν ενδοκοινοτικά ή να εισάγουν από Τρίτες χώρες πολλαπλασιαστικό υλικό για τις ανάγκες σποράς, φύτευσης ή εμβολιασμού της επιχείρησης καθώς και να πωλούν χονδρικά και λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα παραγωγής της στο εσωτερικό και εξωτερικό.

ΤΥΠΟΣ Γ: Δασικά φυτώρια φυσικών ή νομικών προσώπων με δικαίωμα εμπορίας δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονικούς και μη σκοπούς. Μπορούν να αποκτούν ενδοκοινοτικά ή να εισάγουν από Τρίτες χώρες δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό καθώς και να πωλεί λιανικά αποκλειστικά τα προϊόντα της στο εσωτερικό.

Η άδεια, τύπου Α, Β ή Γ, χορηγείται από τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών της Γεν/κης Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) κατόπιν προτάσεως των αρμόδιων περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.

Απαγορεύεται χωρίς άδεια η εισαγωγή και εμπορία δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού για δασοπονική ή μη χρήση από Τρίτες χώρες. Οι κάτοχοι δασικών φυτωρίων μπορούν να εισάγουν δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό για δασοπονική ή μη χρήση μετά από σχετική έγκριση της Δ/νσης Δασικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ οι κατά τόπους αρμόδιες Δασικές υπηρεσίες διασφαλίζουν με τους ελέγχους που διενεργούν ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις των δασικών φυτωρίων όπως καθορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 5 της απόφασης.

Διαβάστε ολόκληρη την ΚΥΑ 131759/3479/19-11-2015

 Σχετικό αρχείο;ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: