Θέση εργασίας: Επιστημονικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Δαδιάς της WWF Ελλάς

wwf

Περίοδος απασχόλησης: Από Φεβρουάριο 2016 – ανοικτό

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς επιθυμεί να καλύψει τη θέση «Επιστημονικός συνεργάτης προγράμματος Δαδιάς» στην έδρα του προγράμματος, στη Δαδιά-Σουφλίου.

Περιγραφή θέσης

Υποστήριξη των δράσεων πολιτικής και έρευνας για αντιμετώπιση απειλών των προστατευόμενων περιοχών και των γυπών/αρπακτικών πουλιών στη Θράκη, καθώς και δράσεων παρακολούθησης και συλλογής επιστημονικών δεδομένων για τις εκάστοτε επιστημονικές δράσεις του προγράμματος.

Καθήκοντα

 • Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων πολιτικής και έρευνας
 • Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών/ειδών
 • Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα
 • Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό σε σχετικά αντικείμενα
 • Εμπειρία ορνιθοπαρατήρησης
 • Εμπειρία σε χρήση GIS
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και γράμμα κινήτρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: d.skartsi@wwf.gr σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό DADIA-JOB, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016. Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: