Xαρακτηρισμός εκτάσεων των περιπτώσεων α και β της παρ. 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979

egk

Διευκρινίσεις σχετικά με τον χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών και βραχωδών-πετρωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, παρέχει η  υπ’ αριθμ. 133383/6586/10-12-2015 εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και υπογράφεται από τον αν. υπουργό κ. Τσιρώνη.Αναλυτικά, η εγκύκλιος  έχει ως εξής:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
-ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ &
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αθήνα 10 / 12 / 2015
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 133383/6586

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Περιφερειών της Χώρας
Γενικές Δ/νσεις Δασών
& Αγροτικών Υποθέσεων
Έδρες τους

Θέμα: «Xαρακτηρισμός εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει»

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται από τις δασικές υπηρεσίες της χώρας σχετικά με τον χαρακτηρισμό των χορτολιβαδικών και βραχωδών-πετρωδών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του προκύπτοντος ζητήματος από όλες τις δασικές υπηρεσίες της χώρας, παρέχουμε την κάτωθι οδηγία εφαρμογής των οικείων διατάξεων:

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει περιελήφθη με την υποπαράγραφο 5α κατηγορία εκτάσεων με το χαρακτηρισμό «χορτολιβαδικές», που συγκροτούνται επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών, και αποτελούνται από φρυγανική, ποώδη ή άλλη αυτοφυή αγρία βλάστηση, ή από δασική μεν βλάστηση, που όμως δε συνιστά δασοβιοκοινότητα κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει. Επιπρόσθετα περιελήφθη με την υποπαράγραφο 5β και η κατηγορία των «βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων», των ευρισκόμενων επί ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών.

Οι παραπάνω εκτάσεις έχουν κοινή αντιμετώπιση σε σχέση με την υπαγωγή τους ή μη στις δασικές διατάξεις, αποτελώντας κριτήριο γι’ αυτό η αναγνώριση της κυριότητάς τους μ’ έναν από τους τρόπους του άρθρου 10 του νόμου 3208/2003 όπως ισχύει. Ειδικότερα, η ικανοποίηση της προηγούμενης προϋπόθεσης τις θέτει εκτός πλαισίου δασοπροστασίας. Με δεδομένο ότι η παράγραφος 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει δεν περιέλαβε κατηγορία ένταξης αυτών των εκτάσεων στη συγκεκριμένη διάταξη, ανακύπτει ζήτημα υπαγωγής τους κατά την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού.

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος ακολουθούνται τα κάτωθι:

Από την ανάλυση των κείμενων διατάξεων προκύπτει ότι στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει τίθεται η προϋπόθεση υπαγωγής ή μη των εκτάσεων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, κατά τη συνθήκη που ορίζει ότι, ιδιωτικές εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της διάταξης αυτής δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενώ αντίθετα οι δημόσιες υπάγονται. Ο έλεγχος της ικανοποίησης της προαναφερόμενης συνθήκης αποτελεί μέρος της διαδικασίας για την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού, καθότι η απόφανση ως προς την κυριότητα των εκτάσεων καθορίζει την ένταξή τους ή μη στις δασικές διατάξεις. Η υπαγωγή των δημοσίων παραπάνω εκτάσεων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τις παρατιθέμενες διατάξεις (τις περιπτώσεις 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει), ενώ η εξαίρεση από τον κανόνα, σύμφωνα με την προϋπόθεση της διάταξης, που αφορά στις ιδιωτικές εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της ίδιας διάταξης, απεξαρτεί τις συγκεκριμένες εκτάσεις από την κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τη διάταξη, λόγω του ότι αυτή αναφέρεται σε εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Η υπαγωγή των παραπάνω εκτάσεων πρέπει πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του προαναφερόμενου άρθρου, που αποτελεί τη διάταξη όπου συγκεντρούνται οι περιπτώσεις εκτάσεων που δεν προστατεύονται με τις δασικές διατάξεις. Δεδομένου όμως του γεγονότος της μη ύπαρξης σχετικής κατηγορίας στη διάταξη αυτή για τις ιδιωτικές εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, όπως επίσης και για τις εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών, πρέπει η ένταξη να είναι γενική κι όχι ειδική, δηλαδή να γίνεται υπαγωγή στη διάταξη κι όχι σε κατηγορία αυτής [σχετική αντιμετώπιση υπήρξε για τις περιπτώσεις των εκτάσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δεν κατηγοριοποιούνται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει, στο παράρτημα της υπουργικής απόφασης αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632/Β ́/31-12-2014), στο Β ́ μέρος, περίπτωση 1].

Μετά τούτων, οι ιδιωτικές εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει θα χαρακτηρίζονται ως εξής: «… έκταση χορτολιβαδική ή βραχώδης/πετρώδης της περίπτωσης 5α ή 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει (ανάλογα), που λόγω της αναγνώρισής της ως ιδιωτικής σύμφωνα με… (αναφέρεται ο τρόπος της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο10 του νόμου 3208/2003 ως ισχύει) υπάγεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, μην εμπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις της δασικήςνομοθεσίας».

Ομοίως υπάγονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, χωρίς ένταξη σε  κατηγορία αυτής της διάταξης (γενική υπαγωγή), οι εκτάσεις των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, που δεν ανήκουν στην κατηγορία των ημιορεινών, ορεινών και ανωμάλων εδαφών (οι πεδινές εκτάσεις αυτήςτης μορφής).

Σ’ ότι δε αφορά στις δημόσιες εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4061/2012 (παράγραφος 1 άρθρου 1), τις οποίες δεν τροποποίησε, αντικατέστησε ή κατάργησε ο νόμος 4280/2014, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και για την προστασία και διαχείρισή τους εφαρμόζεται η αγροτική νομοθεσία. Δεδομένου ότι δεν υφίσταται για τις εκτάσεις αυτές κατηγορία ένταξής τους στην παράγραφο 6 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, θ’ ακολουθείται η υπαγωγή τους στην παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου, χωρίς να εντάσσονται σε κατηγορία της διάταξης (γενική υπαγωγή), κατ’ αντιστοιχίαν των αναφερομένων στις περιπτώσεις που προηγήθηκαν.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα στις δασικές υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησής σας για την εφαρμογή της.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

Ιωάννης Τσιρώνης

Σχετικό αρχείο:

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: