Η Ισπανία καλείται να εφαρμόσει τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία

tok tok

Η Επιτροπή καλεί την ΙΣΠΑΝΙΑ να εφαρμόσει τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία και τον κανονισμό FLEG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ισπανία να εντείνει τις προσπάθειές της ώστε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία της ΕΕ για την αντιμετώπιση της εμπορίας ξυλείας που αποτελεί προϊόν λαθραίας υλοτόμησης.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (EUTR, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010), που άρχισε να ισχύει στις 3 Μαρτίου 2013, απαγορεύει την εμπορία παράνομα υλοτομημένης ξυλείας στην ευρωπαϊκή αγορά ενώ ο κανονισμός για την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2173/2005 του Συμβουλίου], που εφαρμόζεται από το 2005, θεσπίζει ένα σύστημα αδειών για την επαλήθευση της νομιμότητας των εισαγωγών ξυλείας στην ΕΕ από χώρες που έχουν συμφωνίες εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του καθεστώτος.

Η Επιτροπή εξέφρασε πρώτα τις ανησυχίες της σχετικά με την εφαρμογή και των δύο κανονισμών σε προειδοποιητική επιστολή προς την Ισπανία κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2015. Μολονότι η Ισπανία ανέφερε σημαντική πρόοδο, εξακολουθούν να χρειάζονται μέτρα για να καλυφθούν τα κενά συμμόρφωσης. Ειδικότερα, η Ισπανία πρέπει ακόμη να ορίσει αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των δύο κανονισμών. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή προβαίνει στην αποστολή αιτιολογημένης γνώμης. Αν η Ισπανία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Υλοτομίες

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: