Παραχώρηση δασών για την εκμετάλλευση μεταλλείων

metalia_ligniti

Η απόφαση ΣτΕ 1287/2015 (Τμ. Ε΄) εκδόθηκε επί αιτήσεως ακυρώσεως: α) αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία, κατ΄ επίκληση του άρθρου 57 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), παραχωρήθηκαν στην ένδικη εταιρεία, κατά χρήση και κατά κυριότητα, τμήματα δημοσίου δάσους στις θέσεις «Σκουριές» και «Μαντέμ Λάκκος» για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου αξιοποίησης των μεταλλείων Κασσάνδρας και β) σχετικής γνωμοδοτήσεως της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Χαλκιδικής, με την οποία καθορίσθηκε το αντάλλαγμα παραχώρησης των ως άνω δημοσίων δασών.

Το Δικαστήριο απείχε να αποφασίσει και λόγω της ιδιαίτερης σημασίας του αντικειμένου της υποθέσεως, την παρέπεμψε να εκδικασθεί από το Τμήμα υπό μείζονα (7μελή) Σύνθεση σε νέα δικάσιμο. Ωστόσο, αναμένοντας την οριστική απόφαση, αξίζει να παρακολουθήσουμε και το σκεπτικό της παραπεμπτικής αυτής αποφάσεως καθώς διαφωτίζει αρκετά όσον αφορά τις θέσεις της νομολογίας σχετικά με το επιτρεπτό των παραχωρήσεων δασών και δασικών εκτάσεων για την άσκηση μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Έγινε εν προκειμένω δεκτό ότι η παραχώρηση δασών ή λατομείου κατ΄ άρθρο 57 ν. 998/1979 ενεργείται εξουσιαστικώς προς εξυπηρέτηση κρατικής πολιτικής, με την οποία σκοπείται η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, δηλαδή η κάλυψη των αναγκών σε μεταλλευτικά ή λατομικά ορυκτά προς όφελος της εθνικής οικονομίας, κατά συνεκτίμηση και της ανάγκης αποτελεσματικής προστασίας του δασικού πλούτου της χώρας.

Η ειδική αυτή πράξη, όπως και η πράξη με την οποία εγκρίνεται η συνεπεία της ανωτέρω εκμεταλλεύσεως μεταλλείου ή λατομείου αυτόθροη επέμβαση σε δασική έκταση, θεσπίζονται προκειμένου να ελεχθεί από την Πολιτεία η επίδραση που θα έχει η λατομική ή μεταλλευτική δραστηριότητα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις. Απαιτούνται δε οι πράξεις αυτές εκτός των λοιπών αδειών και εγκρίσεων, με τις οποίες παρέχεται το δικαίωμα άσκησης της μεταλλευτικής ή λατομικής δραστηριότητας.

Το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο νομοθέτης αναγνωρίζει την ανάγκη αξιοποίησης των ορυκτών πρώτων υλών της χώρας, αλλά και την ιδιαιτερότητα της εξορυκτικής δραστηριότητας, η οποία περιορίζεται σε περιοχές, όπου εντοπίζονται βιώσιμα κοιτάσματα προς εκμετάλλευση και θέτει ειδικές προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής σε εκτάσεις με δασικό χαρακτήρα, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήματος όσο και η τεχνικοοικονομική βιωσιμότητα εκμεταλλεύσεων, οι οποίες κρίνονται ιδιαιτέρως συμφέρουσες για την εθνική οικονομία.

Για την άσκηση μεταλλευτικής δραστηριότητας απαιτείται έγκριση περιβαλλοντικών όρων, που αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση δασών και δασικών εκτάσεων και επέμβαση σε αυτές. Και τούτο, εν όψει των κατά τα ανωτέρω συνεπειών που επιφέρει η εκμετάλλευση μεταλλείου ή λατομείου στο δάσος ή στη δασική έκταση, ως οικολογικό σύνολο.

Από την αμφισβήτηση της νομιμότητας της εγκρίσεως περιβαλλοντικών όρων γεννάται ακυρωτική διαφορά, εν όψει των επιστημονικών και τεχνικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνει, οι οποίες ανήκουν στο πεδίο δράσεως της ενεργού Διοικήσεως. Και για τις πράξεις παραχώρησης κατ΄ άρθρο 57 του ν. 998/1979, εν όψει των απαιτουμένων για την έκδοσή τους προϋποθέσεων και του συναφούς προς αυτές χαρακτήρα της έρευνας για τη συνδρομή τους από τα αρμόδια δασικά όργανα, προσήκων είναι ο ακυρωτικός έλεγχος, όπως έχει παγίως κριθεί για όλες τις άλλες περιπτώσεις παραχώρησης δασικών εκτάσεων.

Σοφία Παυλάκη, Δικηγόρος
sofiap@nb.org

 

 _____________________________

Βλ. ΣτΕ 1287/2015 σε περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 3/2015 σ. 448.


.ΚατηγορίεςΝομοθεσία, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: