Προσδιορισμός της έννοιας των πεδινών εκτάσεων

logo dasikis

Με απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ Τσιρώνη, γίνεται αποδεκτή η από 27/11/2015 Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (πρακτικά της 6ης Συνεδρίασης) με αντικείμενο θέματος: «Προσδιορισμός της έννοιας πεδινών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει».

Σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Τ.Σ.Δ.: «Για τον προσδιορισμό της έννοιας της πεδινής εκτάσεως εξετάζεται σωρευτικά αφενός το υψόμετρο μέχρι 100 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, αφετέρου η μέση κλίση της εδαφικής επιφανείας η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 8% σε συνδυασμό της μέγιστης εδαφικής κλίσης, η οποία δεν θα ξεπερνά το 12% επί του συνόλου της εδαφικής επιφανείας».

Σχετικό αρχείο:

Υ.Α. 134151/6760/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0Θ4653Π8-ΘΕΟ) Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: