ΠΜΣ «Δασολογία και Φυσικό Περιβάλλον» – Προκήρυξη για εισαγωγή 35 μεταπτυχιακών φοιτητών

AUTH_DASOLOGIA

Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) προκηρύσσει την εισαγωγή τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ) για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 στις κάτωθι πέντε (5) κατευθύνσεις με την ακόλουθη κατανομή:

1η: Δασική Παραγωγή-Προστασία Δασών-Φυσικού Περιβάλλοντος: 10 (ΜΦ)
8 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
2 φοιτητές πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

2η: Λιβαδοπονία και Άγρια Πανίδα-Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων: 6 (ΜΦ)
5 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

3η: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων: 11 (ΜΦ)
9 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
2 φοιτητές πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

4η: Δασοτεχνικά και Υδρονομικά Έργα: 4 (Μφ)
3 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

5η: Συγκομιδή και Τεχνολογία Δασικών Προϊόντων: 4 (ΜΦ)
3 φοιτητές πτυχιούχοι Δασολογικών Σχολών 5ετούς φοίτησης
1 φοιτητής πτυχιούχος άλλου Τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, καλούνται οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο ΠΜΣ του Τμήματος – πτυχιούχοι του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, πτυχιούχοι άλλων Δασολογικών Τμημάτων ή Σχολών ΑΕΙ 5ετούς φοίτησης, καθώς και οι απόφοιτοι Τμημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συγγενών γνωστικών αντικειμένων – να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σε αποκλειστική προθεσμία από 12 ως και 22 Ιουλίου 2016 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου
3. Πιστοποιητικό ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται)
4. Ένα (1) ανάτυπο της πτυχιακής εργασίας
5. Πιστοποιητικό Επάρκειας Ξένης Γλώσσας
6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε συνέδρια, επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης).

Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να συνοδεύονται με αντίστοιχα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις αποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες (προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής, κ.α.) ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΗ

.

.

.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: