Φλας στο παρελθόν: «ΑΙ ΠΥΡΚΑΪΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ»

Καταγραφή

24 Αυγούστου 1902, Εφημερίδα ΣΚΡΙΠ

Το καλοκαίρι του 1902 συνέβησαν, προφανώς, πολλές δασικές πυρκαγιές στην τότε ελληνική επικράτεια και το Υπουργείο των Οικονομικών που ήταν αρμόδιο για τα δάση ζήτησε από τους δασάρχες να αναφέρουν τα αίτια που τις προκάλεσαν.

Όλοι οι δασάρχες, όπως μας πληροφορεί η εφημερίδα ΣΚΡΙΠ στο φύλλο της 24ης Αυγούστου 1902, απεφάνθησαν ότι η κύρια αιτία από την οποία προέρχονταν οι πυρκαγιές ήταν οι ατμομηχανές των σιδηροδρόμων «από των οποίων εκπέμπονται οι σπινθήρες οίτινες μεταδίδουσι το πυρ εις τα δάση».

Κατόπιν των πληροφοριών αυτών, το υπουργείο απέστειλε έγγραφο στην διεύθυνση της σιδηροδρομικής εταιρείας Σ.Π.Α.Π. («Σιδηρόδρομοι Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου»), που διαχειριζόταν το σιδηροδρομικό δίκτυο που συνέδεε τον Πειραιά και την Αθήνα με την Πελοπόννησο, με το οποίο την καθιστούσε υπεύθυνη για τις πυρκαγιές που εκδηλώνονταν και κατέστρεφαν τα δάση.

Η εταιρεία απάντησε ότι οι πληροφορίες του υπουργείου δεν είναι ακριβείς καθόσον οι υπάλληλοι της εξακρίβωσαν ότι οι πυρκαγιές προέρχονται “εκ χειρός εμπρηστών».

Το υπουργείο βασιζόμενο στη γνώση των δασαρχών κατήγγειλε την εταιρεία ενώπιον του Εισαγγελέα, ο οποίος όμως απεφάνθη ότι δεν δύναται να ζητηθούν ευθύνες από την εταιρεία.

Τότε το υπουργείο κάλεσε το Νομικό Συμβούλιο το οποίο γνωμοδότησε ότι κάλλιστα δύνανται να ζητηθούν ευθύνες από την εταιρεία αν όντως οι δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από τις ατμομηχανές. Κατόπιν της γνωμοδότησης αυτής, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να υποβάλλει νέα καταγγελία κατά της εταιρείας των σιδηροδρόμων Πελοποννήσου.

Στιγμιότυπο 2016-08-24, 00.44.50ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: