Κατανομή 194 ατόμων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

table

Την κατανομή εκατόν ενενήντα τεσσάρων (194) συνολικά ατόμων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις προβλέπει απόφαση του αν. υπουργού  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότηση που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πρόκειται για επιτυχόντες διαγωνισμών του ΑΣΕΠ της περιόδου 2008-2010, ο διορισμός των οποίων είχε ανασταλεί προσωρινά λόγω περιορισμού των προσλήψεων.

Στον πίνακα που συνοδεύει την απόφαση φαίνεται ο αριθμός των θέσεων ανά ειδικότητα σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση καθώς και το ΦΕΚ οριστικών αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ (ΦΕΚ Β´ 3165)

Σχετικό αρχείο:
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./88/οικ.23607/15-9-2016 (ΦΕΚ Β´ 3165) Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έτους 2016.

dasarxeio.comΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: