Πρόγραμμα κυνηγιού Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου

(Φωτογραφία: www.ethnos.gr)

(Φωτογραφία: http://www.ethnos.gr)

Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει α) στις 01 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο για πτερωτά και αγριοκούνελο και β) στις 21-10-2016, ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 02-12-2016 ημέρα Παρασκευή για αγριοκάτσικο.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
– Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Το Σάββατο εκτός αν είναι ημέρα αργίας.
– Για αγριοκάτσικο: Η Παρασκευή εκτός αν είναι ημέρα αργίας

Η τιμή της ειδικής άδειας κυνηγίου – εισόδου στην Ε.Κ.Π. είναι:

Α. Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο:

Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), εκτός από τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας Ευρώ 12 (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να κυνηγήσουν Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Β. Για αγριοκάτσικο:

– Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και για τους διπλωματικούς υπαλλήλους Ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 24%), εκτός από τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/δας Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α.24%).

Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών ( εκτός Ε.Ε ), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να κυνηγήσουν Ευρώ 45 (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Γ. Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες :

– Τέλος εισόδου Ευρώ 4 (πλέον Φ.Π.Α 24%)

Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που αναγράφεται σ’ αυτή.

Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία κυνηγίου για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυνηγών σε κάθε είσοδο κ.τ.λ.

Κατά την κυνηγετική περίοδο 2016-2017 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας 

ekp_atalatontisou

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 24% πλην του αγριοκούνελου που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α 13%.

Απαγορεύεται αυστηρά η διαλογή των φονευθέντων θηραμάτων, κυνηγός δε που θα συλληφθεί να μη παίρνει το φονευθέν θήραμα, τότε καταλογίζεται σε βάρος του η αξία του θηράματος και στερείται παντελώς της εισόδου της Ε.Κ.Π την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

Η Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου θα λειτουργήσει για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2016-2017, σύμφωνα με το πρόγραμμα κυνηγίου που εγκρίθηκε με την αριθ. 3007/142165/19-08-2016 απόφαση με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας (ΑΔΑ: Ω644ΟΡ10-ΒΥ1) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2865/τ. Β΄/09-09-2016. 

dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: