Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Π.Ε. Πρέβεζας

das_xartis_prevezas

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθ. 47581/6-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΜΑΟΡ1Γ-Α6Ρ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας, τροποποιήθηκε η υπ΄ αριθ. υπ. αριθ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ: ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ψ0) απόφαση,  με την οποία αναρτήθηκε στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ΕΚΧΑ, ο δασικός χάρτης για την Δ.Κ. Πρέβεζας, ως προς το τμήμα που αφορά τις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων είναι αποκλειστική και ξεκινά την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017. Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η Τετάρτη 24 Μαΐου 2017.  Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας αυτής είναι η Τρίτη 13 Ιουνίου 2017.

Κατά τα λοιπά η με αριθμό 10884/26-1-2017 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΚΧΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Για περισσότερες και αναλυτικότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στo Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη της Δ/νσης Δασών Πρέβεζας.

Σχετικά αρχεία:
Αριθ. 47581/6-4-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΜΑΟΡ1Γ-Α6Ρ) απόφαση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 10884/26-1-2017 (ΑΔΑ:ΨΒ3ΝΟΡ1Γ-5Ω0) απόφασης ‘‘Ανάρτηση δασικού χάρτη δημοτικής κοινότητας Πρέβεζας, δήμου Πρέβεζας, ΠΕ Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.’’
Αριθ 10884/26-1-2017 απόφαση ανάρτησης δασικού χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 07.04.2017

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓKΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ


follow_fb.gifΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: