Εξαγορά εκχερσωμένων δασικών εκτάσεων για γεωργική καλλιέργεια

Και χρηματικό αντάλλαγμα χρήσης καθώς επίσης και αντισταθμιστική δαπάνη… σε δόσεις

 | Η ΑΥΓΗ

Προβλήματα που ανέδειξε η ανάρτηση των δασικών χαρτών και συνδέονται με την παράνομη εκχέρσωση δασικών εκτάσεων προ του 1975 έως και το 2007 και τη μετατροπή τους σε καλλιεργήσιμες επιχειρεί να λύσει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ταυτόχρονα χαλαρώνει περαιτέρω το προστατευτικό καθεστώς των δασών και δασικών εκτάσεων επιτρέποντας κι άλλες δραστηριότητες, ενώ εισάγει «εργαλεία»αμφιβόλου συνταγματικότητας ως αποδεικτικά για την απόκτηση τίτλου κυριότητας καταπατημένου δάσους.

Το νομοσχέδιο κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή και με τη διαδικασία του επείγοντος θα συζητηθεί σήμερα και αύριο στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και στην Ολομέλεια της Βουλής Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Ειδικότερα αλλάζουν διατάξεις του νόμου 4280/2014 και εφεξής δασικές εκτάσεις που εκχερσώθηκαν παρανόμως πριν από την ισχύ του Συντάγματος του 1975 για γεωργική χρήση και διατηρούν αυτή τη χρήση μέχρι σήμερα μπορούν να εξαγορασθούν από τους ενδιαφερόμενους.

Το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο ένα τέταρτο της αντικειμενικής αξίας η της αγοραίας αξίας, θα καταβάλλεται σε εκατό δόσεις και η μηνιαία δόση θα ξεκινά από 30 ευρώ. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την εξαγορά μπορούν να ζητήσουν έκδοση απόφασης έγκρισης επέμβασης. Και στις δύο περιπτώσεις οφείλουν να υποβάλουν δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Για τις εκτάσεις που εκχερσώθηκαν παρανόμως για γεωργική εκμετάλλευση μεταξύ 1975 έως και 7.3.2007 και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα προβλέπεται χρηματικό αντάλλαγμα χρήσης και αντισταθμιστική δαπάνη που θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, κατ’ ελάχιστον ύψους 30 ευρώ. Μετά την εξόφληση του ανταλλάγματος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης με υπουργική απόφαση. Στις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η κατασκευή δεξαμενών νερού, γεωτρήσεων, υποστέγων κ.λπ. Σε δάση και δασικές εκτάσεις επιτρέπεται εφεξής η χωροθέτηση των χερσαίων εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας με τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις του. Το αυτό ισχύει και πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων ή πέριξ αρχαιολογικών χώρων”. Στα δάση επιτρέπεται και η κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών αστεροσκοπείων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και υφιστάμενες εγκαταστάσεις νομιμοποιούνται και παύουν να ισχύουν κάθε είδους πρόστιμα.

Με ένορκες βεβαιώσεις

Για την απόκτηση τίτλου ιδιοκτησίας εκχερσωμένης δασικής έκτασης προ του 1975 εισάγονται ως αποδεικτικό στοιχείο κατοχής ακινήτου οι ένορκες βεβαιώσεις, οι οποίες αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μαζί με δηλώσεις της εφορίας και δηλώσεις στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Διάταξη προβληματική ως προς τη συνταγματικότητά της, καθώς μεταξύ άλλων ευνοεί καταπατητές δημόσιας δασικής έκτασης…

http://www.avgi.grΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: