Δ/νση Δασών Φθιώτιδα: Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων»

xuleia

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ 155096/268/24-04-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1492/τ.Β´), σύμφωνα με την οποία παρατείνεται έως τις 30-06-2017, η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του αρθρ. 7 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872/τ.Β´) προθεσμία υποβολής αίτησης εγγραφής κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ.

 Η εγγραφή των υπόχρεων (εμπόρων ή Φορέων εκμετάλλευσης) στα Μητρώα που συντάσσονται και τηρούνται στην υπηρεσίας μας, όπως έχει αυτή οριστεί ως ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, είναι υποχρεωτική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον η αίτηση τους υποβληθεί  εντός της νέας ορισθείσας προθεσμίας.

 Αντιθέτως, η μη υποβολή αίτησης εγγραφής των υπόχρεων εντός της ορισθείσας προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.4 της ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015  (ΦΕΚ 2872/τ.Β´/29-12-2016) καθώς και για κάθε περίπτωση μη εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ.

Για να προσδιορίσει κάθε ενδιαφερόμενος αν τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είτε ως φορέας εκμετάλλευσης είτε ως έμπορας εμπίπτουν στον κανονισμό, θα πρέπει να συμβουλευτεί την συνδυασμένη ονοματολογία και τους αντίστοιχους κωδικούς προϊόντων, που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε με το ΚΑΝ 1001/2013.

Σε κάθε ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσής του από τον ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ/ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

.

.

.

 ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: