Πρόγραμμα Δασοπροστασίας έτους 2017 – Κατανομή πιστώσεων

logo dasikis

Στο συνολικό ποσό των 4.508.020 € ανέρχεται το προβλεπόμενο κόστος του προγράμματος δασοπροστασίας για το έτος 2017, μειωμένο κατά 41.150 € σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Με την αριθμ. 156161/2361/27-4-2017 (Β´ 1591) απόφαση του αν. υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθιερώνεται υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης για τη λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017 και κατανέμονται οι διατιθέμενες πιστώσεις.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίζεται από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου έως και τη 31.12.2017 και προβλέπεται σύνολο ωρών εργασίας μέχρι 381.000 ώρες με αντίστοιχο κόστος 2.214.320 €. Επιπλέον, προβλέπονται δαπάνες για ημερήσιες αποζημιώσεις, δαπάνες για διανυκτερεύσεις και χιλιομετρικές αποζημιώσεις κ.λπ. έξοδα μετακίνησης, καθώς και δαπάνες για προμήθεια καυσίμων. 

Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε και η υπουργική απόφαση για την καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ – 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.).

Πίνακας κατανομής διατιθέμενων πιστώσεων ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 156161/2361/27.4.2017 (Β´ 1591) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2017 και κατανομή πιστώσεων.
Υ.Α. 156162/2362/27.4.2017 (Β´ 1591) Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Συντονιστικού Κέντρου Δασοπροστασίας της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος (ΣΚΔ − 1591) και του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.) για το έτος 2017.

dasoprostasiaΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: