Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Εως 30/6 η εγγραφή στα Περιφερειακά Μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

tok tok

Με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492) παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», στην αρμόδια περιφερειακή αρχή Ευρυτανίας (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ). 

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών, (όπως ΟΤΑ, Μονές, εισαγωγείς ξυλείας από χώρες εκτός Ε.Ε. κ.λ.π.) και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Η εγγραφή των υπόχρεων (εμπόρων ή Φορέων εκμετάλλευσης) είναι υποχρεωτική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον η αίτηση τους υποβληθεί  εντός της νέας ορισθείσας προθεσμίας

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος), στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9, διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ ( 700€)

Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος, μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Ευρυτανίας στο τηλέφωνο 22370-22946 (κα. Ευαγγελοπούλου Μαρία & κα. Ζάρρα Μαρία).

.

.

Μοιραστείτε το!
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin


ΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: