Π.Μ.Σ. «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων» στο Τμήμα Δασολογίας του ΔΠΘ

 

Εγκρίθηκε η λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Αποκατάσταση Δασικών Οικοσυστημάτων» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, με την ανάπτυξη και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών. Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

  • Η κατανόηση των ιδιοτήτων των υποβαθμισμένων έναντι των λειτουργικών δασικών οικοσυστημάτων, της ανάγκης για οικολογική αποκατάσταση και των διαφόρων τύπων αποκατάστασης (επίπεδο γνώσεων).
  • Η ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης των φυσικών διεργασιών και της κλιματικής
    αλλαγής (επίπεδο δεξιοτήτων).
  • Η εκτίμηση της επιτυχίας των αποκαταστάσεων, για την επιλογή των κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών (επίπεδο στάσεων).

Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών καθώς επίσης Επιστημών Υγείας και Ζωής.

Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι δύο (22) ανά έτος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

 

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: