Δ/νση Δασών Κιλκίς: Παράταση προθεσμίας εγγραφής στα μητρώα του Κανονισμού Ξυλείας

tok tok

Η Διεύθυνση Δασών Κιλκίς γνωστοποιεί ότι:                           

Με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 155096/268/24.04.2017 (Β´ 1492) παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 134627/5835/29-12-2015 (ΦΕΚ Β´ 2872) προθεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων», στην αρμόδια περιφερειακή αρχή Κανονισμού Ξυλείας Κιλκίς (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙΣ). 

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά. Επιπλέον, σ’ αυτή την κατηγορία ανήκουν οι δασικοί συνεταιρισμοί, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών, (όπως ΟΤΑ, Μονές, εισαγωγείς ξυλείας από χώρες εκτός Ε.Ε. κ.λ.π.) και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Υπόχρεοι εγγραφής στο «Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων» είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που, στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Η εγγραφή των υπόχρεων (εμπόρων ή Φορέων εκμετάλλευσης) είναι υποχρεωτική και χωρίς οικονομική επιβάρυνση εφόσον η αίτηση τους υποβληθεί  εντός της νέας ορισθείσας προθεσμίας.

Σε περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (Φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος), στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολή της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, επιβάλλεται σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9, διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700 €).

Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).

Για περισσότερες πληροφορίες ο κάθε ενδιαφερόμενος υπόχρεος, μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Διεύθυνση Δασών Κιλκίς στο τηλέφωνο 2341022658 και 2313309762  (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Γουζούνης Ευάγγελος, Καζλαράκη Κυράτσα).

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d