Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης: Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με την οποία ανατίθεται η άσκηση αρμοδιοτήτων και παρέχεται η εξουσιοδότηση υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της.

Σχετικό αρχείο:
Αποφ. 35748/30.5.2017 (Β´ 1971) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης».

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags:

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: