Πράξη χαρακτηρισμού στη σχεδιαζόμενη γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Π.Ε. Ρεθύμνου

Η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, ύστερα από σχετική αίτηση του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΑΔΜΗΕ) συνέταξε πράξη χαρακτηρισμού την οποία απέστειλε για δημοσίευσή της στους Δήμους Ρεθύμνου, Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στα αντίστοιχα δημοτικά  καταστήματα. Με την πράξη αυτή χαρακτήρισε την έκταση ίση με 319,8138 ha που αντιστοιχεί σε τμήμα της σχεδιαζόμενης κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) 150 KV «ΣΠΗΛΙ-ΜΟΙΡΕΣ» συνολικού εμβαδού 332,0838 ha ως ακολούθως:

  • 180.052,1 τμ. ως δάσος
  • 473.658,6 τμ. ως δασική έκταση
  • 686.679,4 τμ ως δασική έκταση (χορτολιβαδικές και πετρώδεις εκτάσεις)
  • 1.857.748,7 τμ. ως εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα

Το υπόλοιπο τμήμα της σχεδιαζόμενης κατασκευής δε χαρακτηρίστηκε γιατί αντιστοιχεί σε εκτάσεις που σχετίζονται με παλαιοτέρου χρόνου διοικητικές πράξεις (αναδασωτέες εκτάσεις και τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού), καθώς και οι εκτάσεις που έχουν εκχερσωθεί και για τις οποίες η Υπηρεσία μας θα μεριμνήσει όπως προβλέπεται από την εθνική δασική νομοθεσία.

Κατά της παρούσας πράξης επιτρέπονται αντιρρήσεις στην Τεχνική Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ) Ν. Ρεθύμνης που έχει έδρα το Ρέθυμνο, από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως και κοινοποιήσεως ή σε κάθε άλλη περίπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο,.

Η παρούσα πράξη χαρακτηρισμού αφορά τη συγκεκριμένη περιοχή και όχι συνολικά την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, η οποία θα υλοποιηθεί σε μελλοντικό χρόνο με τη μορφή ανάρτησης δασικών χαρτών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Της 24/07/2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Σχετικό αρχείο:
Η αρ. πρωτ. 4268/20-7-2017 Πράξη Χαρακτηρισμού έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ρεθύμνης


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: