Εφαρμογές και δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service

Στην ενημέρωση όλων των φορέων που εμπλέκονται σε δράσεις πολιτικής προστασίας που συνδέονται με τη διαχείριση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, σχετικά με τη δομή, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Copernicus Emergency Management Service”, αποβλέπει η εγκύκλιος που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Επίσης, διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό ρόλο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, στην ενεργοποίηση της υπηρεσίας “Copernicus Emergency Management Service- Mapping” και στη διαδικασία διάθεσης των παραγόμενων από αυτή προϊόντων.

Τέλος δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης της ανωτέρω υπηρεσίας από τους τελικούς χρήστες και για τους τρόπους πρόσβασης στα παραγόμενα χαρτογραφικά προϊόντα και δεδομένα

Οι Γενικές Δ/νσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, που περιλαμβάνονται στους αποδέκτες της εγκυκλίου, παρακαλούνται για την άμεση αναπαραγωγή του κειμένού της  και την αποστολή του σε όλες τις οικείες Δ/νσεις Δασών και τα οικεία Δασαρχεία, με σκοπό την ενημέρωση τους, σχετικά με την δυνατότητα πρόσβασης στις ελεύθερες διαδικτυακές εφαρμογές αλλά και σχετικά με την δυνατότητα αξιοποίηση των παραγόμενων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων του προγράμματος Copernicus EMS.

Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών και διευκρινήσεων σχετικά με την ενεργοποίηση και τα προϊόντα του προγράμματος Copernicus/EMS- Mapping.

Σχετικό αρχείο:
Εγκύκλιος ΓΓΠΠ 6128/30.8.2017 Εφαρμογές και δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Copernicus Emergency Management Service.


ΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Δασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: