Περιγραφή της στολής και του δελτίου υπηρεσιακής ταυτότητας δασικών υπαλλήλων

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σ. Φάμελλου, καθορίζονται τα στοιχεία του Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων και περιγράφεται η στολή τους καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτής.

Η έκδοση της υπουργικής απόφασης έρχεται ως συνέχεια του π.δ. 115/2016, με το οποίο καθορίσθηκαν οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από τους δασικούς υπαλλήλους, ο τύπος της υπηρεσιακής ταυτότητας όλων των δασικών υπαλλήλων, η στολή και το σήμα που πρέπει να φέρουν αυτοί, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ πριν δέκα μήνες περίπου (21.10.2016).

Υπηρεσιακή Ταυτότητα

Οι δασικοί υπάλληλοι όλων των κλάδων κατά την εκτέλεση ελέγχων πρέπει να επιδεικνύουν υποχρεωτικά την υπηρεσιακή τους ταυτότητα, την οποία και εφοδιάζονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ.

Η υπηρεσιακή ταυτότητα φέρεται και χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχό της δασικό υπάλληλο και δεν υποκαθιστά το Δελτίο Ταυτότητας που χορηγείται από τις Αστυνομικές Αρχές στους Έλληνες πολίτες.

Η υπηρεσιακή ταυτότητα περιλαμβάνει τα στοιχεία (διαστάσεις, όψεις, υπογραφή, σφραγίδα, κ.λπ.) που περιέχονται στο υπόδειγμα του παραρτήματος Β του π.δ. 115/2016.

Στολή Δασικών Υπαλλήλων

Οι δασικοί υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων και ΥΕ Δασοφυλάκων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους φέρουν υποχρεωτικά στολή (χειμερινή ή θερινή), η σύνθεση και η περιγραφή της οποίας έχει ως ακολούθως:

Α. ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ

Η χειμερινή στολή περιλαμβάνει:
α. Χιτώνιο τύπου τζάκετ χρώματος σκούρου πράσινου.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Πουκάμισο χρώματος λαδί.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.

Β. ΘΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ 

Η θερινή στολή περιλαμβάνει:
α. Πουκάμισο χρώματος λαδί, με κοντά μανίκια.
β. Παντελόνι χρώματος σκούρου πράσινου.
γ. Γιλέκο χρώματος ανοικτού πράσινου.
δ. Ζώνη χρώματος μαύρου.
ε. Υποδήματα (μποτάκια) χρώματος μαύρου.
στ. Κάλτσες χρώματος μαύρου.
ζ. Πηλήκιο τύπου τζόκεϊ χρώματος σκούρου πράσινου.

Πρόσθετα είδη 

Οι δασοφύλακες επιτρέπεται να εφοδιάζονται με δικά τους έξοδα και να χρησιμοποιούν πουλόβερ τύπου ζιβάγκο ή ανοικτού σχήματος V (βε), εσωτερικά του χιτωνίου της στολής, καθώς και γάντια, κασκόλ και σκούφο. Τα ανωτέρω στοιχεία ένδυσης θα είναι χρώματος σκούρου πράσινου.

Τα χαρακτηριστικά στολής, όπως το σήμα της δασικής υπηρεσίας τα στοιχεία του δασικού υπαλλήλου, η φράση ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, οι φωσφορίζουσες λωρίδες, κ.α., περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της υπουργικής απόφασης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ειδικότερος τρόπος κατασκευής των επιμέρους ειδών που συνθέτουν κάθε στολή, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες καταρτίζονται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ως παράρτημα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Εμφάνιση Δασικών Υπαλλήλων με στολή 

Οι δασικοί υπάλληλοι που φέρουν στολή υποχρεούνται να την διατηρούν επιμελημένη και να έχουν ευπρεπή εμφάνιση.

Δεν επιτρέπεται η χρήση ειδών ιματισμού αντικανονικού τύπου ή η αλλαγή σύνθεσης της στολής.

Οι περιπτώσεις παραποίησης της στολής διώκονται πειθαρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 106 και 107 παρ. 1 περ. β . του ν. 3528/2007 (Α-26), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Σχετικά αρχεία:
Υ.Α. 159991/4305/26.7.2017 (Β´ 2973) Στοιχεία Δελτίου Υπηρεσιακής Ταυτότητας Δασικών Υπαλλήλων, περιγραφή της στολής τους και των χαρακτηριστικών αυτής.
Π.Δ. 115/2016 (ΦΕΚ Α΄197) Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί.

.


.
dasarxeio.com | 31.08.2017

 


follow_fb.gif

.

.

.
.ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

1 reply

  1. Finally I don’t believe it it took the government of Greece 100 hundred years to do it I hope the officers they will be polite and to look after their duties Good luck boys

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: