Διανυκτερεύσεις στην ύπαιθρο δασικών υπαλλήλων

Με αφορμή το ερώτημα της Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με την έννοια της διανυκτέρευσης των δασικών υπαλλήλων στο ύπαιθρο, άμεση ήταν η αντίδραση του αρμόδιου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Το Τμήμα Δασοπροστασίας και Αγροτικής Ασφάλειας, το οποίο έλαβε γνώση του εν λόγω ερωτήματος χωρίς να περιλαμβάνεται στους αποδέκτες του, στο με αριθ. πρωτ. 161776/5098/06.10.2017 έγγραφό του προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Με τη διάταξη του αρθ. 7 του Ν. 4467/17 (ΦΕΚ 56 Α’), αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της δυνατότητας των δασικών υπαλλήλων να εκτελούν τα καθήκοντά τους, όπως αυτά επιβάλλονται από τις δασικές διατάξεις για δασοπροστασία, λαμβάνοντας αποζημίωση για την πραγματοποίηση των επιβαλλόμενων περιπολιών.

»Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι η προστασία των δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την καταστολή παρανομιών (παράνομες υλοτομίες, παράνομη Θήρα, καταπατήσεις κλπ), η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση κάθε είδους δασικών προϊόντων και γενικά η φύλαξη και επιτήρηση δημοσίων και μη δασών και δασικών εκτάσεων. Η δασική προστασία ασκείται στα πλαίσια των οικείων δασικών διατάξεων από όλους γενικά τους υπαλλήλους των δασικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα κάθε φορά. Η κατά τα προηγούμενα δασοπροστασία εξασφαλίζεται με προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα. Η φύλαξη, επιτήρηση και γενικότερα η προστασία των δασών και αγροτοδασικών εκτάσεων, ασκείται από το Κράτος, σύμφωνα με τη Συνταγματική επιταγή περί προστασίας του περιβάλλοντος, μέσω της δασικής υπηρεσίας, με την διενέργεια περιπολιών και πέραν του ωραρίου εργασίας αλλά και κατά τις νυκτερινές ώρες, τόσο τις καθημερινές όσο και τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες.

»Επισημαίνουμε ότι στην έκθεση αξιολόγησης που συνοδεύει την προαναφερθείσα διάταξη, γίνεται σαφές ότι οι δασικοί υπάλληλοι, ως δικαιούχοι αποζημίωσης για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται με περιπολίες, δεν είναι εφικτό να υπόκεινται σε περιορισμό χιλιομέτρων ή να απαιτείται η διαμονή των μετακινούμενων υπαλλήλων, προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

»Η σχετική διάταξη του Ν. 4467/2017 είναι σαφής και ερωτήματα σαν το (1°) σχετικό (σημ.: εννοεί το ερώτημα Δ/νσης Οικονομικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας) μόνο σύγχυση μπορούν να δημιουργήσουν.

»Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν σας τα ανωτέρω, σε μια επικείμενη απάντησή σας στο ερώτημα της Δ/νσης Οικονομικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτ. Μακεδονίας.»


.

.

.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: