Εγκύκλιος: Διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες κατοίκων

Με εξαιρετικά επείγουσα εγκύκλιο που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, δίνονται οδηγίες στις δασικές υπηρεσίες για τη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων στον καθορισμό της ποσότητα των διατιθέμενων καυσόξυλων για κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων (παρ. Α2, σημείο 5, εδάφιο πρώτο, της υ.α. 151364/675/ 21-2-2017, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 161972/2548/11.10.2017).

Πιο συγκεκριμένα, η αριθμ. 151780/894/06.11.2017 εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Για την εφαρμογή της παραγράφου Α2 σημείο 5 εδάφιο πρώτο δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:

Για τον υπολογισμό των ημερών ολικού και μερικού παγετού, οι Δασικές υπηρεσίες δύνανται, σε περίπτωση είτε αδυναμίας χρήσης, είτε μη ύπαρξης μετεωρολογικών δεδομένων της ΕΜΥ να αξιοποιήσουν αντίστοιχα δεδομένα άλλων σταθμών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την σύνταξη εγκεκριμένων μελετών της οικείας δασικής αρχής ή σταθμών που έχουν εγκατασταθεί από άλλους δημόσιους οργανισμούς, δημόσιες επιχειρήσεις και φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σχετικά αρχεία:
Εγκύκλιος 151780/894/06.11.2017 (ΑΔΑ: 6Σ8Ψ4653Π8-ΞΝΕ) Διάθεση καυσοξύλων για ατομικές ανάγκες κατοίκων
Υ.Α. 161972/2548/11.10.2017 (Β´ 3665) Τροποποίηση απόφασης «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».
Υ.Α. 151364/675/21-2-2017 (Β´ 821) «Διάθεση καυσόξυλων για κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων».

 

.

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.11.2017

Καθημερινή ενημέρωση για ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


follow_fb.gif

.

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: