ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

ΠΡΟΔΗΛΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ
Μια αντιπεριβαλλοντική ρύθμιση
στο Δασικό Δίκαιο

Συστηματική επεξεργασία υ.α. 153394/919/12.04.2017

Δημήτριος Η. Παπαστερίου
Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Νικόλαος Θεοφάνους
Δασολόγος

Η ανάπτυξη των θεμάτων της υ.α. 153394/919/12.04.2017 για τα πρόδηλα σφάλματα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερα διαδοχικά μέρη. Ακολουθούν οι σύνδεσμοι για πρόσβαση στο πλήρες κείμενο κάθε μέρους, καθώς και το διάγραμμα του συνολικού κειμένου.

| Μέρος 1ο | – | Μέρος 2ο | – | Μέρος 3ο | – | Μέρος 4ο |

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(Μέρος 1ο)

Ι. Προδιάθεση

Α. Γενικά

Β. Η υπουργική απόφαση για τα πρόδηλα σφάλματα

Γ. Πρώτες εντυπώσεις και μερικές διαπιστώσεις

ΙΙ. Κρίσιμες τεχνικές (εισαγωγικές) παρατηρήσεις

Α. Γενικά – Η τελική μορφή δασικού χάρτη

Β. Επίπεδο εικόνας ή χαρτογραφικό υπόβαθρο της τελικής μορφής του δ.χ.

Γ. Διανυσματικό επίπεδο θεματικής πληροφορίας της τελικής μορφής του δ.χ.

Δ. Γεωγραφική πληροφορία και περιγραφική πληροφορία

Ε. Πληκτρολόγηση συμβόλων και κίνδυνοι

ΙΙΙ. Οι περιπτώσεις «πρόδηλων σφαλμάτων»

ΙV. Περίπτωση πρώτη «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της πρώτης περιπτώσεως

Α1. Κείμενο υπό Α1 της υπουργικής αποφάσεως

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β1 της υπουργικής αποφάσεως

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας πρώτου «πρόδηλου σφάλματος»

V. Περίπτωση δεύτερη «πρόδηλου σφάλματος»

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως

Α1. Κείμενο υπό Α2 της υπουργικής αποφάσεως

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β2 της υπουργικής αποφάσεως: Λάθος αποτύπωση

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας

(Μέρος 2ο)

VΙ. Περίπτωση τρίτη «πρόδηλου σφάλματος» [Γ1-Γ105]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Γ1-Γ3]

Α1. Κείμενο υπό Α3 υπουργικής αποφάσεως [Γ4]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β3 υπουργικής αποφάσεως [Γ5]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Γ6]

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας του τρίτου πρόδηλου σφάλματος [Γ7-Γ102]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Γ103-Γ105]

VII. Περίπτωση τέταρτη «πρόδηλου σφάλματος»  [Δ1-Δ44]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Δ1-Δ2]

Α1. Κείμενο υπό Α4 της υπουργικής αποφάσεως [Δ3]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β4 της υπουργικής αποφάσεως [Δ4]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Δ5]

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας [Δ6-Δ41]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Δ42-Δ44]

(Μέρος 3ο)

VΙII. Περίπτωση πέμπτη «πρόδηλου σφάλματος» [Ε1-Ε42]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Ε1]

Α1. Κείμενο υπό Α5 υπουργικής αποφάσεως [Ε2]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β5 υπουργικής αποφάσεως [Ε3]

Β. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας [Ε4]

Γ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας (ή νομικό πεδίο επεξεργασίας) [Ε5-Ε39]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Ε40-Ε42]

IX. Περίπτωση έκτη «πρόδηλου σφάλματος»  [Στ1-Στ55]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις [Στ1-Στ2]

Α1. Κείμενο υπό Α6 της υπουργικής αποφάσεως [Στ3]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β6 υπουργικής αποφάσεως [Στ4]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Στ5-Στ6]

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας [Στ7-Στ52]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Στ53-Στ55]

X. Περίπτωση έβδομη «πρόδηλου σφάλματος»  [Ζ1-Ζ49]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Ζ1-Ζ2]

Α1. Κείμενο υπό Α7 της υπουργικής αποφάσεως [Ζ3]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β7 της υπουργικής αποφάσεως [Ζ4]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Ζ5-Ζ10]

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας [Ζ11-Ζ46]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Ζ47-Ζ49]

XI. Περίπτωση όγδοη «πρόδηλου σφάλματος»  [Η1-Η66]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Η1-Η2]

Α1. Κείμενο υπό Α8 της υπουργικής αποφάσεως [Η3]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β8 της υπουργικής αποφάσεως [Η4]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Η5]

Γ. Νομικό πεδίο επεξεργασίας [Η6-Η62]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Η63-Η66]

(Μέρος 4ο)

XII. Παρεμπίπτουσες ρυθμίσεις – Διαδικασία διορθώσεως των πρώτων οκτώ περιπτώσεων «πρόδηλων σφαλμάτων»[K1-K75]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις αποκαταστάσεως των οκτώ πρώτων «πρόδηλων σφαλμάτων» [Κ1-Κ4]

B. Το κείμενο για τη διαδικασία διόρθωσης υπό στοιχεία Β1 έως Β8 [Κ5]

Γ. Πεδίο τεχνικής επεξεργασίας [Κ6]

Δ. Πεδίο νομικής επεξεργασίας (ή νομικό πεδίο επεξεργασίας) [Κ7-Κ75]

XIII. Περίπτωση ένατη «πρόδηλου σφάλματος»  [Θ1-Θ71]

Α. Γενικά για τις ισχύουσες ρυθμίσεις της περιπτώσεως [Θ1-Θ3]

Α1. Κείμενο υπό Α9 της υπουργικής αποφάσεως [Θ4]

Α2. Αντίστοιχο κείμενο υπό Β9 υπουργικής αποφάσεως [Θ5]

Β. Τεχνικό πεδίο επεξεργασίας [Θ6-Θ9]

Γ.  Νομικό πεδίο επεξεργασίας [Θ10-Θ68]

Δ. Πεδίο συνδυαστικής επεξεργασίας [Θ69-Θ71]

XIV. Επίλογος  [Επ1-Επ8]

Παράρτημα

| 1ο μέρος | – | 2ο μέρος | – | 3ο μέρος | – | 4ο μέρος |

Διαβάστε επίσης:
Το ΣτΕ για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
Παρέμβαση για τις «οικιστικές πυκνώσεις»
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: «Οικιστικές πυκνώσεις»
–  Η συνεχιζόμενη ιδέα των πυκνώσεων
–  ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (I) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
ΔΑΣΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΡ 2017 (II) – Συστηματική παρουσίαση και λίγες παρατηρήσεις
Στην «κοσμογονία» των δασικών χαρτών: Και πάλι βελτιώσεις
Επανακαθορισμοί στους δασικούς χάρτες
Αναρτήσεις δασικών χαρτών
Τάξη στα δάση και έννομη τάξη


Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 08.11.2017


 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: