Νέα ΚΥΑ για τη δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων

Ευνοϊκότερες γίνονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμαχίων τα οποία βρίσκονται σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις, με νέα κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα (ΚΥΑ 143555/2413/13.09.2016), για την παραχώρηση, κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανο-τεμαχίων τα οποία βρίσκονται σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις καθώς και σε δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις, θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να φέρει τουλάχιστον πέντε (5) κατά στρέμμα καστανόδενδρα, εξημερωμένα ή όχι

β) Να μην εμπίπτει στη κατηγορία των προστατευτικών δασών και δασικών εκτάσεων, να μην αποτελεί πάρκο ή άλσος εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών και να μην αποτελεί δάσος ή δασική εν γένει έκταση εντός της περιφερείας του νομού Αττικής.

γ) Η κλίση του εδάφους να είναι μικρότερη του 25% και

δ) Να μην υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους εκτός εάν είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων.

Η νέα ΚΥΑ (161980/2692/23.10.2017), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β´ 3941, τροποποιεί την παράγραφο γ) ως ακολούθως:

γ) Η κλίση του εδάφους να μην υπερβαίνει το 45%, στις περιπτώσεις που η δασική έκταση στερείται βλάστησης ή αυτή έχει καταστραφεί, υποβαθμιστεί ή αραιωθεί.

Η δεύτερη αλλαγή που φέρνει η νέα ΚΥΑ αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την παραχώρηση καθώς και τις υποχρεώσεις μετά την εγκατάσταση. Μέχρι τώρα, ένα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να υποβάλλει ο δικαιούχος ήταν και βεβαίωση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ότι η έκταση δεν ανήκει σε αρχαιολογική περιοχή. Πλέον, το δικαιολογητικό αυτό δεν είναι απαραίτητο. Εάν μετά την εγκατάσταση του δικαιούχου στην έκταση, προκύψουν αρχαιολογικά ευρήματα, αυτός υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την Αρχαιολογική Υπηρεσία για τις δέουσες ενέργειες εκ μέρους της.

Σχετικά αρχεία:
ΚΥΑ 161980/2692/23.10.2017 (Β´ 3941) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.
ΚΥΑ 143555/2413/13.9.2016 (ΦΕΚ Β´ 3095) Δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

.


.
Δημοσιεύτηκε στο dasarxeio.com | 10.11.2017

Καθημερινή ενημέρωση για ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


follow_fb.gif

.

.ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: