7 θέσεις εργασίας στην ΕΚΧΑ (δασολόγοι, γεωπόνοι, τοπογράφοι)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Copernicus land monitoring services – NRCs LC 2017-2021» (specific contract No. 3436/RO-Copernicus/EEA_56991). Kωδικός πρόσκλησης Α2017.

Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., στο πλαίσιο του ως άνω έργου και για την υποστήριξή του, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου, όπως περιγράφονται ακολούθως.

Ημ/νία Προκήρυξης Διαγωνισμού: 27/11/2017
Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών: 11/12/2017

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Α17Α. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Β. Ειδικότητα: ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Γ. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 2

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17∆. Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17Ε. Γεωπόνος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Α17ΣΤ. Γεωπόνος (ΠΕ)
Συμβάσεις: 1

Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη
Χρονική ∆ιάρκεια: 9 μήνες

Αναλυτικές πληροφορίες για τα απαραίτητα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, τα κριτήρια επιλογής-αξιολόγησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής και το τρόπο υποβολής προτάσεων δίνονται στη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κωδ. πρόσκλησης Α2017)
Έντυπο υποβολής πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (κωδ. πρόσκλησης: A2017)


ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: