Ολοκληρώθηκε ο πρώτος χρόνος εφαρμογής του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου στη Ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου Δάσους «Δαδιάς–Λευκίμμης-Σουφλίου»

Βίντεο: Δασαρχείο Σουφλίου\Δ. Βασιλάκης


του Δρ. Δημητρίου Βασιλάκη*

Στις 15 Μαρτίου ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η τεχνική εφαρμογή του 2ου Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου (ΕΔΣ) της Ζώνη Α´ του Εθνικού Πάρκου (ΕΠ) Δαδιάς για το 2017. Το ΕΔΣ συνέταξαν ειδικοί δασολόγοι της Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου και το εφαρμόζει το Δασαρχείο Σουφλίου. Λόγω της ευαισθησίας του ιδιαίτερου αυτού οικοσυστήματος τα μέτρα διαχείρισης είναι πλήρως εναρμονισμένα με το σκοπό της διατήρησης (διατήρηση των αρπακτικών πτηνών και εν γένει της βιοποικιλότητας) της Ζώνης Α´ του ΕΠ, που είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή προστασίας της φύσης (άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1650/86). Η περίοδος εφαρμογής των διαχειριστικών μέτρων καθορίστηκε έτσι ώστε να μην ενοχληθούν τα αναπαραγόμενα σπάνια αρπακτικά είδη της ορνιθοπανίδας (19-20 διαφορετικά είδη) και περιορίστηκε την χρονική περίοδο από τις αρχές του Σεπτεμβρίου του 2017 έως και τα μέσα Μαρτίου του 2018 (μη αναπαραγωγική περίδος).

Οι παρεμβάσεις εστιάστηκαν στο σύνολο των διαχειριζόμενων συστάδων (36) της Ζώνης Α1, που αποτελεί περιοχή υψηλής ευαισθησίας και στην οποία εντοπίζονται σχεδόν όλες οι φωλιές της μοναδικής αποικίας Μαυρόγυπα (Aegypius monachus) της Βαλκανικής χερσονήσου. Επίσης εστιάστηκαν σε μέρος τον συστάδων της Ζώνη Α2 (10), που αποτελούν το βορειοανατολικό όριο της Ζώνης Α και βρίσκονται σε γειτνίαση με την αγροτική ζώνη ώστε να μειωθεί η καύσιμη ύλη και να διαμορφωθεί μια δυνητική γραμμή άμυνας έναντι ενδεχόμενης πυρκαγιάς προερχόμενης από τα βορειοανατολικά.

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν κυρίως προληπτικά και προκατασταλτικά αντιπυρικά μέτρα αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην διατήρηση της βιοποικιλότητας συμβάλλοντας διττά. Από την μία συμβάλουν στην διατήρηση της ολότητας και της λειτουργικότητας του οικοσυστήματος μειώνοντας την εύφλεκτη καύσιμη ύλη κατά μήκος των δρόμων και αυξάνοντας την πιθανότητα επιτυχούς καταστολής ενδεχόμενης πυρκαγιάς και από την άλλη αυξάνουν ποσοτικά τα κρασπεδικά ενδιαιτήματα (Οικοτόνοι) που αποτελούν ζώνες μετάβασης μεταξύ δύο βιοκοινοτήτων στις οποίες διατηρούνται τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για τα είδη που ενδημούν σε αυτές (ερπετά, μικροθηλαστικά, μικρόπουλα ). Επιπλέων, τα κρασπεδικά αυτά ενδιαιτήματα αυξάνουν ποσοτικά και βελτιώνουν ποιοτικά τις περιοχές αναζήτησης τροφής των αρπακτικών πουλιών που τρέφονται με ζωντανή λεία και την αναζητούν σε τέτοιες περιοχές.

Η εφαρμογή των μέτρων από τους υλοτομικούς συνεταιρισμούς του Δασαρχείου Σουφλίου, που διαχειρίζεται στο σύνολό του το ΕΠ Δαδιάς, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα υποδειγματικής οικολογικής δασικής διαχείρισης για τον άνθρωπο και την βιοποικιλότητα, αυξάνοντας το εισόδημα της τοπικής κοινωνίας (υλοτόμων, μεταφορέων, ξυλεμπόρων, βενζινάδων, τοπικής βιομηχανίας ξύλου κ.τ.λ) από την μία και διατηρώντας ένα ανεκτίμητης οικολογικής αξίας δασικό οικοσύστημα από την άλλη. Με την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαχειριστικών μέτρων απολυθήκαν από τους δασικούς συνεταιρισμούς περισσότερα από 18.211 κυβικά μέτρα πολύτιμων ξυλωδών δασικών προϊόντων από την Ζώνη Α κατά το έτος 2017 ενισχύοντας πολλαπλά την τοπική οικονομία και αποτρέποντας την διαρροή συναλλάγματος για εισαγωγές.

Το ΕΠ Δαδιάς αποτελεί το μοναδικό (εις γνώση του γράφοντα) Εθνικό Πάρκο στην Ελλάδα στο οποίο εφαρμόζεται Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο στον πυρήνα του (Ζώνη Α´). Ωστόσο, η ολοκληρωμένη και επιτυχή εφαρμογή του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου του ΕΠ Δαδιάς τα επόμενα εννέα έτη (δεκαετούς ισχύος) εξαρτάται σημαντικά από την πληρέστερη στελέχωση του Δασαρχείου Σουφλίου και την διασφάλιση οικονομικών πόρων για την υλοποίηση των προβλεφθέντων από το ΕΔΣ διαχειριστικών μέτρων. Τα προς εφαρμογή μετρά αφορούν την αύξηση του διαθέσιμου επιφανειακού νερού (κατασκευή μικροφραγμάτων και υδατοσυλλογών, συντήρηση υδρομαστεύσεων) και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την διαχείριση των αμφιβίων και των ψαριών σε υφιστάμενα αρδευτικά φράγματα (βελτίωση συνθηκών αναπαραγωγής), την διαχείριση των ερπετών και των μικροθηλαστικών με την κατασκευή πετροσορών (θέσεων διάπαυσης και διαχείμασης), την διατήρηση ανοικτών των βραχωδών εξάρσεων και των διακένων, την βελτίωση των συνθηκών βόσκησης και άλλα.


* Ο Δρ. Βασιλάκης είναι Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ., Ειδικός Διατήρησης – Διαχείρισης Άγριας Πανίδας & Χωρικού Σχεδιασμού, Διδάκτωρ του Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πατρών, με MSc. Περιβαλλοντικής πολιτικής & Διαχείρισης του Τμήματός Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου και υπηρετεί στο Δασαρχείο Σουφλίου.


Σχετικά άρθρα:

Εγκρίθηκε το Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο του Εθνικού Πάρκου Δάσους «Δαδιάς–Λευκίμμης-Σουφλίου» (Ζώνη Α)

Ξεκίνησε η εφαρμογή του Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου στη Ζώνη Α του Εθνικού Πάρκου Δάσους «Δαδιάς–Λευκίμμης-Σουφλίου»
ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: