Δασικοί χάρτες: Νέες ρυθμίσεις φέρνει η τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή

Μια σειρά νέων ρυθμίσεων στη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών φέρνει η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) στο νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την ολομέλεια της Βουλής. Το σχετικό άρθρο της τροπολογίας που αφορά τους δασικούς χάρτες αποτελείται από τέσσερις παραγράφους.

Παράταση στη υποβολή αντιρρήσεων

Με την παρ. 1 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των αναρτημένων δασικών χαρτών έως τις 31.7.2018 για τις περιπτώσεις που λήγει η προθεσμία αυτή από τις 30.5.2018 έως και τις 18.7.2018 (δείτε ποιες περιοχές αφορά ΕΔΩ). Η ίδια καταληκτική προθεσμία ισχύει και για τους κατοίκους του εξωτερικού.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η παράταση αυτή είναι επιβεβλημένη, προκειμένου να συμπεριληφθούν στους υπό ανάρτηση δασικούς χάρτες τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων του άρθρου 23 ν. 3889/2010 που ακόμη δεν έχουν αποσταλεί από τους αρμόδιους ΟΤΑ και να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα γνωρίζουν τις περιοχές που εξαιρούνται της κατάρτισης ή ανάρτησης δασικού χάρτη, ώστε να μην υποβάλλουν αντιρρήσεις επί αυτών. Ακόμη, η παράταση χορηγείται, προκειμένου αφενός να εναρμονιστεί η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων με τις προθεσμίες υποβολής αίτησης ενιαίας ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφετέρου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των εργαλείων που παρέχονται στους πολίτες με την παρ. 6 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 για εκτάσεις εντασσόμενες στο ΟΣΔΕ.

Εξέταση αντιρρήσεων από τις Επιτροπές

Με την παρ. 2 τίθεται ανώτατο χρονικό όριο για την περαίωση του έργου των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) για τις περιοχές των ήδη μερικώς κυρωμένων δασικών χαρτών.

Η ρύθμιση, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, είναι αναγκαία ώστε να διασφαλιστεί η εξέταση των αιτήσεων αντιρρήσεων μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ακόμη, αφορά και τις περιπτώσεις που λόγω των νέων διαδικασιών και των υφιστάμενων δομών τής διοίκησης δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει τις εργασίες τους οι ΕΠ.Ε.Α και παράλληλα εξασφαλίζεται η ολοκλήρωση αυτών σε καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 θεσπίζεται το ίδιο χρονικό όριο και για την εξέταση των αντιρρήσεων που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν για τους μερικώς κυρωμένους χάρτες που αναρτήθηκαν πριν την δημοσίευση του νόμου 4389/2016.

Νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών

Με την παρ. 3 παρέχεται εκ νέου η δυνατότητα αποτύπωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. που δεν υπέδειξαν τα όρια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, προκειμένου να υποδείξουν τα όρια των περιοχών του άρθρου 23 ν. 3889/2010 έως τις 16.7.2018. Η προτεινόμενη διάταξη συσχετίζεται χρονικά και με την νέα τιθέμενη προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους ήδη αναρτημένους δασικούς χάρτες έως τις 31.7.2018.

Νέα προθεσμία για αιτήσεις εξαγοράς 

Με την παρ. 4 παρατείνεται για άλλα δύο έτη η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εξαγοράς εκτάσεων δασικού χαρακτήρα που εκχερσώθηκαν πριν την ισχύ του Συντάγματος του 1975 για γεωργική καλλιέργεια και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα.

Η προθεσμία είχε αρχικά ορισθεί με την παρ. 6 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α´ 159) για τρία έτη και παρατάθηκε για ένα επιπλέον χρόνο με την αριθ. 158341/3927/26-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης. Με τη νέα ρύθμιση, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εξαγοράς παρατείνεται για δύο έτη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8η Αυγούστου 2020.

Η παράταση της προθεσμίας, υποστηριζει το ΥΠΕΝ, είναι αναγκαία προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στους ενδιαφερομένους να αξιοποιήσουν την ρύθμιση αυτή και να διασφαλίσουν τα δικαιώματα που τους παρέχονται από τον νόμο παράλληλα με την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών.

Βρείτε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες για τους δασικούς χάρτες ΕΔΩ

.

.


 ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: