Ρυθμίσεις θήρας στον Αμβρακικό: Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού

Σύμφωνα με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τις ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού, για δυο χρόνια ακόμα, μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2020: 

  1. απαγορεύεται η θήρα στις ζώνες Α´ και Α1 του Αμβρακικού κόλπου, και
  2. επιτρέπεται η θήρα στις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6, στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας.

Την ίδια ημέρα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η υ.α. με τις ρυθμίσεις θήρας, ένα ακόμα περιστατικό λαθροθηρίας στο Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού, ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου, κλιμάκιο θηροφυλάκων της, μαζί με φύλακες του οικείου Φορέα Διαχείρισης, εντόπισαν ένα άτομο στην περιοχή του βάλτου της Στρογγυλής να ασκεί θήρα εκτός επιτρεπόμενης ζώνης και να έχει θηρεύσει μεγαλύτερο αριθμό υδροβίων από τον ανώτατο επιτρεπόμενο.

Από την ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού το 2008, το κυνήγι στην περιοχή απαγορεύτηκε με σχετική απόφαση για τρία χρόνια, η οποία παρατάθηκε άλλες δύο φορές έως το 2013, προκειμένου να μελετηθούν όλα τα ζητήματα που αφορούν τη θηροφύλαξη και την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών. Κι αυτό διότι στον Υγρότοπο του Αμβρακικού είχαν καταγραφεί στο παρελθόν αλλά και πρόσφατα, φαινόμενα λαθροθηρίας (ενδεικτικά 1, 2, 3).

Το 2013, με απόφαση του τότε αρμόδιου υπουργού, Σταύρου Καλαφάτη, επιτράπηκε το κυνήγι, κατά την κυνηγετική περίοδο 2013−2014, σε συγκεκριμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου και διατηρήθηκε η απαγόρευση στην έκταση της ζώνης Α και Α.1. Την επόμενη χρονιά, με απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2473/2014) του αρμόδιου υπουργού, Νικόλαου Ταγαρά, δόθηκε παράταση για δύο κυνηγετικές περιόδους ήτοι για τα έτη 2014−2015 και 2015−2016 τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθ. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ Β΄2293) απόφασης (απόφαση Καλαφάτη). Το Σεπτέμβριο του 2017, με παρόμοια απόφαση του αρμόδιου υπουργού, Σωκράτη Φάμελλου, διατηρήθηκε το καθεστώς για άλλο έναν χρόνο.

Η φετινή σχετική υ.α. ορίζει ότι οι Δασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού – Λευκάδας θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνι- κού Πάρκου Υγροτοπων Αμβρακικού».

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οικείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε ́ Κ.Ο.Η. και Δ ́ ΚΟΣΕ) θα μεριμνούν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:

  1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θηρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.
  2. Για την αξιοποίηση πλωτών και λοιπών μέσων, τη λειτουργία παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.
  3. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης στο εθνικό πάρκο.
  4. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής μεθοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας (σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).
  5. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κ.Ο., για τον έλεγχο της παράνομης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
  6. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριετούς διάρκειας.
Σχετικές αποφάσεις:
Υ.Α. 173672/1570/17.09.2018 (Β´ 4142) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.
Υ.Α. 135500/2541/1-9-2013 (ΦΕΚ Β΄2293) Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού.

Καθημερινή ενημέρωση για την νέα κυνηγετική περίοδο: 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΗΡΑΣ 2018-2019ΚατηγορίεςΘήρα, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: