Οι ανεμογεννήτριες σκότωσαν κι άλλο όρνιο

Το νεκρό Όρνιο στην πλαγιά κάτω από την Α/Γ υπ’ αρ 21

Ένα ακόμα όρνιο (Gyps fulvus) βρέθηκε νεκρό μετά από πρόσκρουση σε ανεμογεννήτρια στην ορεινή Θράκη κοντά σε Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ).

Όπως αναφέρει η WWF Ελλάς, το νεκρό Όρνιο είχε δακτυλιωθεί στην Βουλγαρία από εξειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE14 NAT/NL/000901 με τίτλο «Προστασία του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στη διασυνοριακή περιοχή της ορεινής Ροδόπης» [LIFE RE-Vultures – Conservation of Black and Griffon vultures in the crossborder Rhodopes mountains]. Έφερε πλαστικό δακτυλίδι με την ένδειξη B6V στο αριστερό πόδι και μεταλλικό δακτυλίδι με την ένδειξη W0515 στο δεξί πόδι, ενώ στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος είχε τοποθετηθεί ετικέτα στο δεξί φτερό με την ένδειξη 6V και δορυφορικός πομπός.

Το βράδυ της 21ης Αυγούστου η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB) ενημέρωσε το WWF Ελλάς, πως ο δορυφορικός πομπός που έφερε το συγκεκριμένο πουλί δεν εξέπεμπε για 4 μέρες. Το πρωί της 23ης Αυγούστου, η ομάδα ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων του WWF Ελλάς (Ελζμπιέτα Κρετ και ο εκπαιδευμένος σκύλος Κίκο) και ο Λευτέρης Καψάλης πήγαν στην περιοχή του τελευταίου εντοπισμού που ήταν στις 17/8, όπου δεν βρέθηκε το Όρνιο, αλλά βρέθηκε δέντρο κούρνιας γυπών, καθώς από κάτω είχε κουτσουλιές και φτερά Όρνιων και Μαυρόγυπων.

Στη συνέχεια, δεν ελήφθη άλλος δορυφορικός εντοπισμός οπότε το πουλί αγνοείτο. Ένα μήνα μετά, στις 25 Σεπτεμβρίου το βράδυ, η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία (BSPB) ενημέρωσε ξανά πως ο δορυφορικός πομπός εξέπεμψε ξανά σήμα δίνοντας συγκεντρωμένα τα δεδομένα της περιόδου 18/8 έως 25/9.

Πλαστικό δακτυλίδι B6V και μεταλλικό δακτυλίδι W0515

Σύμφωνα με αυτά, το πουλί είχε κοιμηθεί στο δέντρο κούρνιας στις 17/8 και την επομένη πέταξε προς το σημείο πρόσκρουσης στο ΑΣΠΗΕ «Άσπρη Πέτρα», εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1130011 «Κοιλάδα Φιλιούρη» (Δήμος Αρριανών, ΠΕ Ροδόπης), όπου και βρέθηκε νεκρό. Η απόσταση μεταξύ του τελευταίου εντοπισμού στις 17/8 έως το σημείο εντοπισμού του νεκρού πουλιού απέχει 4,9χιλ.

Το πρωί της 26ης Σεπτεμβρίου ομάδα του WWF Ελλάς αποτελούμενο από τους Ελευθέριο Καψάλη, Jose Castro και Laura Kummerling μετέβη στο σημείο της τελευταίας θέσης του πουλιού, ενώ παράλληλα ενημερώθηκαν τηλεφωνικά για να προσέλθουν εκπρόσωποι από τους εμπλεκόμενες φορείς καθώς και από την εταιρεία ENEL GREEN POWER, ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλησίον ΑΣΠΗΕ.

Το προσωπικό του WWF Ελλάς παρακολουθώντας το στίγμα που εξέπεμπε ο πομπός, εντόπισε το νεκρό όρνιο σε θαμνώδη έκταση, πλησίον του ΑΣΠΗΕ «Άσπρη Πέτρα» και σε απόσταση 67,5 m από την πλησιέστερη ανεμογεννήτρια. Μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι είχε απώλεια ολόκληρης της δεξιάς φτερούγας και στο σημείο που ενωνόταν με το σώμα εξείχε το σπασμένο κόκαλο, ενώ διαπιστώθηκε ότι και η αριστερή φτερούγα ήταν επίσης σπασμένη, αλλά όχι αποκολλημένη. Επίσης, έφερε τον δορυφορικό πομπό στην πλάτη. Ακολούθησε έρευνα στην περιοχή για τον εντοπισμό της δεξιάς φτερούγας (η οποία έφερε και την ετικέτα φτερού με την ένδειξη 6V), χωρίς ωστόσο αυτή να βρεθεί.

Άποψη όλου του νεκρού πουλιού με αποσπασμένη τη δεξιά φτερούγα και σπασμένη αριστερή φτερούγα

Το νεκρό Όρνιο περισυλλέχθηκε και μεταφέρθηκε από το προσωπικό του ΦΔ ΕΠ Δαδιάς και του WWF Ελλάς σε ακτινολογικό κτηνιατρείο της Κομοτηνής. Εξετάστηκε από τον κτηνίατρο και λήφθηκαν ακτινογραφίες. Με το πέρας της κτηνιατρικής εξέτασης, το νεκρό Όρνιο μεταφέρθηκε για φύλαξη σε κατάλληλο χώρο του κτιρίου του ΦΔ ΕΠ Δαδιάς.

Δυο μέρες μετά, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου, σε νέα επίσκεψη που πραγματοποίησε στη περιοχή προσωπικό του WWF Ελλάς και του ΦΔ ΕΠ Δαδιάς, βρέθηκε από τον σκύλο Κίκο η δεξιά φτερούγα με την ετικέτα φτερού 6V σε απόσταση 65μ. από το νεκρό όρνιο και 121μ. από την Α/Γ. Η φτερούγα μεταφέρθηκε στο ίδιο ακτινολογικό κτηνιατρείο της Κομοτηνής για λήψη ακτινογραφιών και μετά αποθηκεύτηκε για φύλαξη σε κατάλληλο χώρο του ΦΔ ΕΠ Δαδιάς. Το τελικό πόρισμα του κτηνιάτρου αναμένεται και θα κοινοποιηθεί.

Η αποκολλημένη φτερούγα με την ετικέτα σήμανσης 6V.

Σημείο εύρεσης νεκρού όρνιου (σημαία), σημείο εύρεσης φτερούγας (κίτρινη πινέζα) και περιοχή ανίχνευσης εκπαιδευμένου σκύλου (κόκκινη γραμμή 5,5χιλ.) στις 28/9

Ο ΑΣΠΗΕ «Άσπρη Πέτρα» με 22 Α/Γ (19MW) εντοπίζεται εντός της Περιοχής Αιολικής Προτεραιότητα που ορίζει το Ειδικό Χωροταξικό των ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/3-12-2008 ΦΕΚ2464Β), καθώς και εντός της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) με κωδικό GR 1130011 «Κοιλάδα Φιλιούρη». Ο ΑΣΠΗΕ αποτελεί μέρος ενός συνεχόμενου φραγμού 93 Α/Γ εντός του ζωτικού χώρου για τα προστατευόμενα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής. Από τις 22 A/Γ του έργου οι 11 Α/Γ εντοπίζονται εντός της ζώνης αποκλεισμού και 11 Α/Γ εντός της ζώνης αυξημένης προστασίας, που έχει προτείνει το WWF Ελλάς από το 2013 για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Θράκη. Ειδικότερα η Α/Γ όπου προσέκρουσε το Όρνιο βρίσκεται εντός της ζώνης αποκλεισμού.

Το WWF Ελλάς, την περίοδο 2008-2010, όταν είχε κάνει την πρώτη συστηματική έρευνα για νεκρά ζώα από υφιστάμενα πάρκα στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου και του ΑΣΠΗΕ Άσπρη Πέτρα είχε βρει 4 Όρνια, 1 Μαυρόγυπα, 2 Φιδαετούς, 1 Γερακαετό, 3 Γερακίνες, 2 Ξεφτέρια, 1 Καλαμόκιρκο, 84 μικρόπουλα και 194 νυχτερίδες. Εκτός περιόδου μελέτης 2008-2010, έλαβε ενημέρωση και εντόπισε ένα ακρωτηριασμένο Όρνιο και ένα διαλυμένο Μαυρόγυπα. Από τα παραπάνω ευρήματα, 4 Όρνια και 1 Μαυρόγυπας βρέθηκαν στον συνεχόμενο φραγμό και συγκεκριμένα στην Α/Γ υπ’ αρ. 14 του ΑΣΠΗΕ Άσπρη Πέτρα, στην Α/Γ υπ’ αρ 6 του ΑΣΠΗΕ Γεράκι, στην Α/Γ υπ’ αρ. 6 του ΑΣΠΗΕ Μοναστήρι ΙΙ, στις Α/Γ υπ’ αρ 24 & 13 του ΑΣΠΗΕ Κέρβερος.

Σημείο εύρεσης νεκρού Όρνιου στις 26/8 και σημεία με παλιότερα ευρήματα περιόδου 2008-2010 στο συνεχόμενο φραγμό των 93 Α/Γ

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα και επιδιώκοντας να βρεθεί μία λύση που να προάγει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το 2013, το WWF Ελλάς δημοσιοποίησε αναθεωρημένη πρόταση για την ορθή χωροθέτηση αιολικών πάρκων στην Θράκη, στην οποία προτείνονται ζώνες αποκλεισμού, στις οποίες εντάσσονται οι εκτάσεις που αποτελούν τον ζωτικό χώρο για τα προστατευόμενα είδη της περιοχής, όπου προτείνεται να αποκλεισθεί η εγκατάσταση ΑΙΟΠΑ, και ζώνες αυξημένης προστασίας, δηλαδή εκτάσεις εντός των οποίων η εγκατάσταση των ΑΙΟΠΑ θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η πρόταση καταλήγει ότι παρά τον αποκλεισμό κάποιων περιοχών, στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης μπορούν να εγκατασταθούν ως και 1620 ΜW αιολικής ενέργειας.

Το WWF Ελλάς, καθώς και οι υπόλοιποι εταίροι του προγράμματος LIFE ReVultures, η Rewilding Europe, η Βουλγαρική Ορνιθολογική Εταιρεία-BirdLife, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία-BirdLife και η Vulture Conservation Foundation δηλώνουν την ανησυχία τους για την εξέλιξη της ανάπτυξης των αιολικών πάρκων στη Θράκη και τις επιπτώσεις τους στα αρπακτικά πουλιά και τους γύπες και προτείνουν να ληφθούν άμεσα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα σπάνια αυτά είδη που αποτελούν και είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Θράκης.ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Α.Π.Ε., Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: