Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 100 συμβάσεις του Κτηματολογίου

Στις 26 Οκτωβρίου 2018 λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόµων από το ΝΠΔΔ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» για την υποστήριξη των Δ/νσεων Δασών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της χώρας, για την εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, ανάρτησης, συµπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους (υπ’ αριθμ. 1831772/27.08.2018 ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της Ανακοίνωσης που έγινε στις 6/10/2018. Ως εκ τούτου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 07/10/2019 και λήγει στις 26/10/2018.

Επισημαίνεται από το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ότι οι υποψήφιοι συμμετέχοντες που έχουν ήδη αποστείλει αιτήσεις με δικαιολογητικά τα οποία έχουν χρονική ισχύ που έχει παρέλθει κατά την ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων, παρακαλούνται όπως αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά αυτά, ώστε να έχουν ισχύ εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

 

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση, Δασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

1 reply

  1. Μήπως ξέρετε πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: