Ξεπερνούν τις 750.000€ τα πρόστιμα για λαθροθηρία στη Κύπρο

Ανακοίνωση της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας της Κύπρου με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Θήρας, με την ευκαιρία της πρώτης κυνηγετικής εξόρμησης του επιδημητικού θηράματος, εύχονται σε όλους τους κυνηγούς καλά και ασφαλή κυνήγια και τους καλούν όπως την Κυριακή, 4/11/2018, τηρούν όλους τους γραπτούς και άγραφους νόμους του κυνηγίου και να δείξουν τον απαραίτητο σεβασμό στους συναδέλφους τους και στις ξένες περιουσίες που θα τους φιλοξενήσουν.

Επί της ευκαιρίας η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας, που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2017, τα συνήθη αδικήματα που παρουσιάζονται κατά την εν λόγω περίοδο κυνηγίου δηλ. κυνήγι χωρίς άδεια κυνηγίου και κυνήγι σε απαγορευμένη περιοχή κυνηγίου, τιμωρούνται με εξώδικα που αρχίζουν από €2.000 και αυξάνονται αναλόγως της έκτασης του αδικήματος καθώς και του συνδυασμού τους με άλλα αδικήματα. Παράλληλα το εξώδικο πρόστιμο για τη λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύκτας, τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο €25.000.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από την ημέρα εφαρμογής της πιο πάνω νομοθεσίας (14/7/2017), τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ξεπερνούν τις €750.000. Από αυτά ένα ποσοστό της τάξης του 60% έχει πληρωθεί μέσα στην καθορισμένη από τον νόμο προθεσμία, ένα ποσοστό 15% εκκρεμεί για να πληρωθεί ενώ το 25% δεν πληρώθηκε και παρουσιάστηκε ή θα παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου. Από τις περιπτώσεις εξωδίκων που έχουν εκδικασθεί, στις πλείστες των περιπτώσεων τα δικαστήρια έχουν επιβάλει ποινές ίδιες ή μεγαλύτερες από αυτές που προέβλεπε το εξώδικο.

Η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας παράλληλα ενημερώνει ότι, η κατάσταση των πληθυσμών του λαγού και της πέρδικας είναι ελαφρώς καλύτερη από την αντίστοιχη περσινή. Ανασταλτικός παράγοντας στην περαιτέρω βελτίωση της κατάστασης των θηραμάτων διαδραμάτισε η παράλληλη αύξηση του πληθυσμού της αλεπούς.

Όμως και ανεξαρτήτως των πιο πάνω, οι κυνηγοί θα πρέπει να επιδείξουν την απαραίτητη κυνηγετική συνείδηση και σεβασμό, να μην δημιουργούν μεγάλες κυνηγετικές παρέες με μεγάλο αριθμό κυνηγών και κυνηγετικών σκύλων έτσι ώστε το θήραμα να έχει αυξημένες πιθανότητες διαφυγής και να μην ανέχονται τη λαθροθηρία κατά τη διάρκεια της νύκτας καθώς και όσους δεν αντιλαμβάνονται τον ρόλο που διαδραματίζουν οι απαγορευμένες περιοχές κυνηγίου και το ΚΟΤΑ (επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων που μπορεί να σκοτώσει κάποιος κυνηγός σε μια εξόρμηση).

Ακόμη στους κυνηγούς επισημαίνονται τα πιο κάτω:

 • Το κυνήγι του λαγού, της πέρδικας και της φραγκολίνας θα επιτρέπεται κάθε Κυριακή και Τετάρτη από τις 4/11/2018 μέχρι τις 30/12/2018 δηλ. για 17 εξορμήσεις.
 • Το ΚΟΤΑ για τους λαγούς είναι ένας (1), για τα περδίκια τέσσερα (4) για τις φραγκολίνες μία (1) και απεριόριστο για τα άλλα θηράματα.
 • Το άναμμα φωτιάς σε μη καθορισμένους χώρους απαγορεύεται.
 • Η μεταφορά κυνηγετικού όπλου μέσα σε αγροτικούς ή μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, απαγορεύεται 60 λεπτά πριν και 60 λεπτά μετά των ωρών όπου επιτρέπεται το κυνήγι.
 • Να μελετούν καλά τις επιτρεπόμενες περιοχές κυνηγίου πριν εξορμήσουν και να καταγγέλλουν αμέσως οποιαδήποτε παρανομία διαπιστώσουν στα πιο κάτω κινητά τηλέφωνα της Υπηρεσίας ή στην Αστυνομία στο 1414.

Λευκωσία: 99445697
Λεμεσός: 99445728
Λάρνακα/Αμμόχωστος: 99634325
Πάφος: 99445679

 • Πρέπει να φέρουν πάντοτε μαζί τους την ανανεωμένη άδεια κυνηγίου τους, να έχουν εκδώσει την άδεια χρήσης κυνηγετικών σκύλων όσοι θα κυνηγήσουν με τη συνοδεία σκύλων και να έχουν πάντοτε μαζί τους την άδεια κατοχής του όπλου τους. Η ανανέωση των αδειών κυνηγίου συνεχίζεται και γίνεται είτε ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com), είτε μέσω εμπορικών τραπεζών και συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στα πιο πάνω τηλέφωνα της Υπηρεσίας μπορούν να απευθύνονται οι κυνηγοί για επίλυση αποριών σχετικά με τις περιοχές κυνηγίου καθώς και για να ενημερωθούν για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το κυνήγι.

Λόγω του μεγάλου αριθμού κυνηγών που αναμένεται να εξορμήσουν την Κυριακή, αυξάνεται σημαντικά η πιθανότητα κυνηγετικών ατυχημάτων και προς τούτο, πιο κάτω, παρατίθενται ορισμένες απλές οδηγίες προς τους κυνηγούς για να μειωθεί η πιθανότητα πρόκλησης των ατυχημάτων:

 • Να προστατεύουν τα μάτια τους με ειδικά γυαλιά.
 • Nα φέρουν καπέλο χρώματος κυνηγετικό πορτοκαλί ή 30% του σώματος τους να είναι καλυμμένο με κυνηγετικό πορτοκαλί όπως προνοεί και η σχετική νομοθεσία.
 • Να αποφεύγουν την κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών διότι μειώνονται οι κυνηγετικές δυνατότητες και τα αντανακλαστικά τους.
 • Να έχουν πάντοτε μαζί τους νερό.
 • Να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους και να κυνηγούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους χωρίς να πιέζουν τον οργανισμό τους.
 • Πριν σηκώσουν το όπλο και πατήσουν τη σκανδάλη, να βεβαιώνονται για το ποιος είναι ο στόχος τους και τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτόν.
 • Ποτέ να μην πυροβολούν χαμηλά και αστραπιαία.
 • Να γνωρίζουν πάντα που βρίσκονται τα μέλη της παρέας τους και οι πλησιέστεροι κυνηγοί.
 • Ποτέ να μην πυροβολούν έχοντας μοναδικό οδηγό το ένστικτο ή την ακοή τους και αν δεν έχουν επιβεβαιώσει οπτικά τον στόχο τους και τι βρίσκεται πίσω απ’ αυτόν.
 • Να αποφεύγουν να πυροβολούν εάν δεν είναι σίγουροι για την ύπαρξη του θηράματος. Οι καλοί και υπεύθυνοι κυνηγοί πάντα βεβαιώνονται πριν πυροβολήσουν και συνήθως, είναι εύστοχοι, λόγω της ψυχραιμίας που διαθέτουν.
 • Ποτέ να μην περπατούν ή να στέκονται έχοντας το δάκτυλο στη σκανδάλη.
 • Όταν κυνηγούν σε άγρια ή ανώμαλα εδάφη με παρέα, να ελέγχουν πάντα την κατεύθυνση που είναι στραμμένη η κάννη του όπλου τους.
 • Ποτέ να μην τρέχουν από το ένα σημείο στο άλλο με γεμάτο όπλο. Καλό είναι, όταν θα πρέπει να διαβούν κάποιο δύσκολο εμπόδιο, να αδειάσουν το όπλο τους και να το αφήνουν με την κάννη στραμμένη μακριά τους και σε σημείο από το οποίο μπορούν εύκολα να το ξαναπάρουν.
 • Η μεταφορά των κυνηγετικών όπλων εντός οχημάτων επιτρέπεται μόνο όταν αυτά είναι αποσυναρμολογημένα μέσα σε θήκη.

Ας μη λησμονείται ότι κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τα σφαιρίδια του φυσιγγίου από τη στιγμή της εκπυρσοκρότησης και κατά την εξαγωγή τους από την κάννη του όπλου. Ένα συνηθισμένο κυνηγετικό όπλο σκοτώνει στα 40 μέτρα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρότατους τραυματισμούς σε απόσταση 100 μέτρων.

Επιπρόσθετα η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας καλεί τους κυνηγούς όπως αποφεύγουν να κυνηγούν κοντά σε κατοικημένες περιοχές ή μεμονωμένες κατοικίες διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών ατυχημάτων. Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τη σχετική νομοθεσία το κυνήγι απαγορεύεται σε ακτίνα 500μ. από οικιστικές περιοχές, σε ακτίνα 200μ. από μεμονωμένες κατοικίες και σε ακτίνα 300μ. από στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τέλος, παρακαλούνται όλοι οι κυνηγοί όπως αποφεύγουν τη δημοσιοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφιών ή βίντεο που προσβάλλουν το άθλημα του κυνηγίου.

(ΜΓ/ΕΙ)ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: