Δημοσιοϋπαλληλική Ενότητα Δασολόγων: Άμεση απόσυρση του απαράδεκτου ΠΔ 99/2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΔ 99/2018 που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών
(ΦΕΚ 187)

Το ΠΔ 99/05 ΝΟΕ 2018 (ΦΕΚ 187), είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ και ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ. Είναι ενταγμένο στις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2005/36/ΕΚ, (η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία, (ΠΔ 38/2010) και της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, γνωστής ως «Οδηγίας Μπολκενστάιν», που ενσωματώθηκε και αυτή στο εθνικό δίκαιο, (Ν.3844/2010). Οι δυο αυτές θεσμικές παρεμβάσεις συνδέονται και με τα κείμενα των «μνημονίων» μεταξύ κυβερνήσεων – ΕΕ – ΔΝΤ, που περιλαμβάνουν ρητές δεσμεύσεις για την ταχεία προώθηση στη χώρα των κατευθύνσεων της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς υπηρεσιών.

Τα βασικά σημεία που προσδιορίζουν την αντιπαράθεσή μας απέναντι στη σημερινή κατάσταση, ως προς το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι:

α) Τα επαγγελματικά δικαιώματα αποσυνδέονται από τους ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, επιχειρείται να προκύπτουν ως ετερόκλητο άθροισμα σκόρπιων γνώσεων και επαγγελματικής πείρας και να προϋποθέτουν μια διαδικασία διαρκούς εξεταστικού κέντρου, με όχημα τα επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις.

β) Η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν αποτελεί απάντηση στο πρόβλημα της ανεργίας. Το «δικαίωμα στην υπογραφή» δεν “ανοίγει τις πόρτες” των εργοστασίων που κλείνουν, των δασών που δεν διαχειρίζονται, της αγροτικής παράγωγης που μειώνεται και ξεκληρίζονται οι μικρομεσαίοι αγρότες, δε θα σώσει τον αυτοαπασχολούμενο από την πίεση των μονοπωλιακών ομίλων.

γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα πρέπει να εξετάζονται συνδεδεμένα και με τις εργασιακές σχέσεις.

δ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα αξιοποιούνται ως εργαλείο μετακύλισης της κρατικής ευθύνης στην ιδιωτική εταιρία ή στον αυτοαπασχολούμενο και παραπέρα υποβάθμισης των κρατικών υπηρεσιών ελέγχου και αδειοδότησης των έργων και των εγκαταστάσεων, συγκάλυψης της συνειδητής απουσίας προδιαγραφών και προτύπων σχετικά με την ποιότητα των έργων. Στην πράξη, το «δικαίωμα στην υπογραφή» σημαίνει απλώς το «δικαίωμα» στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος, στη μετακύλιση της ευθύνης στον εργαζόμενο επαγγελματία, στην αποσιώπηση των εργοδοτικών και κρατικών ευθυνών στη σύνταξη προδιαγραφών, στους ελέγχους, στη διαδικασία αδειοδότησης κλπ.

Σπουδές και πρόσβαση στο επάγγελμα

Είναι φανερό ότι μόνο η συνολική αμφισβήτηση της πολιτικής της ΕΕ και η επιθετική διεκδίκηση του πλαισίου μιας αληθινά Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της κεντρικά σχεδιασμένης παραγωγής και οικονομίας, με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, μπορεί να αποτελέσει στόχο προοπτικής για το κίνημα, σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, και στους πτυχιούχους – διπλωματούχους, με βασικούς άξονες:

  • Αντίσταση, απειθαρχία, ανυπακοή στις επιταγές της ΕΕ. Καμιά εφαρμογή των Οδηγιών 36/2005 και 123/2006, κατάργηση όλων των νόμων και ΠΔ που ενσωματώνουν τις κοινοτικές οδηγίες στην εθνική νομοθεσία. Κατάργηση του νόμου-πλαισίου για τα ΑΕΙ- ΤΕΙ και των νόμων για την αξιολόγηση, τη δια βίου εκπαίδευση, κλπ.
  • Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση, με ένα και μοναδικό ακαδημαϊκό τίτλο ανά πραγματικό επιστημονικό αντικείμενο. Μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν απευθείας σε διδακτορικό. Αναδιαμόρφωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της ίδρυσης δημόσιων, μεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών για την κάλυψη των αναγκών της παραγωγής σε ενδιάμεσα στελέχη, με ταυτόχρονη κατάργηση των ΙΕΚ, ΚΕΚ κλπ.
  • Ο τίτλος σπουδών, μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Κατάργηση οποιασδήποτε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, καθώς και κάθε άλλης μορφής πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η αντιπαράθεση μας με την πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ και την προώθηση των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, δεν εστιάζει ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ στην κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τα οποία επανακαθορίζουν κάθε φορά σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά στις συνέπειες της προωθούμενης ευρωενωσιακής πολιτικής σε βάρος του συνόλου των λαϊκών αναγκών, καθώς και σε βάρος των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων σε κάθε σχετικό τομέα.

Είμαστε υπέρ της ύπαρξης ενιαίων κανόνων και αρχών για τη ρύθμιση των διακλαδικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, βεβαίως στα πλαίσια της τήρησης των γενικότερων αρχών που προαναφέρθηκαν. Κανόνες οι οποίοι θα διασφαλίζουν:

  • Το σεβασμό στη διεπιστημονικότητα που απαιτεί η προσέγγιση των σημερινών προβλημάτων της παραγωγής των μελετών και των έργων.
  • Τη διασφάλιση της σύνδεσης της επαγγελματικής δραστηριότητας του κάθε κλάδου με το επιστημονικό της υπόβαθρο. Όχι στην αποσύνδεση των επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους ακαδημαϊκούς τίτλους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενωμένη πάλη μας πρέπει να χαρακτηρίζεται από το κριτήριο της ταξικής και όχι της επαγγελματικής θέσης. Από το γεγονός ότι τα κοινά μακροπρόθεσμα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων και των μισθωτών, αναδεικνύουν την αναγκαιότητα ριζικά διαφορετικοί δρόμου ανάπτυξης σε μια οικονομία και κοινωνία που κουμάντο θα κάνουμε εμείς που παράγουμε τον πλούτο.

Άλλωστε από την «απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων» και την κυριαρχία των μονοπωλιακών ομίλων σ’ αυτές τις δραστηριότητες δε θα ωφεληθούν μακροπρόθεσμα τα λαϊκά στρώματα ούτε η πλειοψηφία του επιστημονικού και τεχνολογικού δυναμικού της χώρας.

Σε αυτή τη βάση καταθέσαμε ηλεκτρονικά το κείμενο της τοποθέτησής μας, ως σχέδιο σε αντιπαράθεση με αυτό του προεδρείου του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ, όμως χωρίς να μας δώσει την δυνατότητα τοποθέτησης και υπερψήφισης, έβγαλε ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, μια ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ανακοίνωση, ME ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ, σαν να προσπαθούσε να προλάβει τη ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Διαφωνούμε με την κατεύθυνση και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης του προεδρείου του ΔΣ της ΠΕΔΔΥ, γιατί στο όνομα της δήθεν προστασίας των επαγγελματικών δικαιωμάτων, οδηγεί σε αποπροσανατολισμό και αποκρύπτει σκόπιμα την αίτια που γεννά τέτοια φαινόμενα και αποφάσεις όπως το συγκεκριμένο ΠΔ.

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ μας τοποθέτηση επισυνάπτεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

08 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [355.02 KB]

 ΚατηγορίεςΕπικαιρότητα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: