Ερώτημα στο ΥΠΕΝ για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου

Με νέα ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που κατέθεσαν, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είκοσι τρεις (23) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωτοβουλία των Σ. Φάμελλου, Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ. Καλαματιανού, βουλευτή Ηλείας, Αλ. Χαρίτση, βουλευτή Μεσσηνίας, επανέρχονται στο θέμα της προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τονίζουν ότι στην προηγούμενη ερώτηση η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ απάντησε με ένα ασαφές και γενικόλογο κείμενο μιας παραγράφου, που ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πλαίσιο προστασίας, ούτε στις υποχρεώσεις της χώρας Σημειώνουν επιπρόσθετα, ότι η απάντηση του Υπουργού δεν συνοδεύεται από κανένα υπηρεσιακό έγγραφο, ούτε από τις εισηγήσεις και τις απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών, ούτε δίνονται απαντήσεις στα τιθέμενα ερωτήματα.

Όπως επισημαίνουν στην νέα ερώτησή τους, «η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη θεσμοθέτηση του Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου, έκλεισε μία σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας μας όσον αφορά στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας, τις διεθνείς μας υποχρεώσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Επειδή όμως υπάρχουν καταγγελίες για συνεχιζόμενες παραβιάσεις των όρων του ΠΔ στην περιοχή, δεν έχει εξαλειφθεί ακόμη ο κίνδυνος επιβολής προστίμου στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκκρεμεί η συζήτηση των αιτήσεων ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ΠΔ, οι Βουλευτές καλούν την πολιτεία να υποστηρίξει το πλαίσιο προστασίας της περιοχής πριν να είναι αργά».

Την ανησυχία των βουλευτών εντείνει η πρόθεση του Υπουργείου να καταργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου, Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου, καθώς διατάξεις δημοσιευθέντος σχεδίου νόμου καταργούν όλους τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές επανέρχονται και ζητούν απαντήσεις στα κάτωθι ερωτήματα καθώς και την κατάθεση όλων των σχετικών εγγράφων:

 1. Υπάρχει κυβερνητική πρόθεση κατάργησης του υφιστάμενου Προεδρικού Διατάγματος σε αντίθεση με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ελλάδας;
 2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για την ακριβή τήρηση όλων των όρων του ισχύοντος ΠΔ και την πάταξη των παράνομων ενεργειών που δυσφημούν διεθνώς τη χώρα μας;
 3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το οποίο είναι απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της περιοχής;
 4. Ποια μέτρα/ρυθμίσεις έχει λάβει και αναμένεται επιπλέον να προωθήσει άμεσα το ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση της πλήρους και εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου, Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου;
 5. Έχει δοθεί εντολή να μεταβούν επιθεωρητές περιβάλλοντος για να ελέγξουν τις καταγγελίες για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, έχουν συνταχθεί αντίστοιχες εκθέσεις, έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Ποια μέτρα θα λάβει το ΥΠΕΝ για να  διασφαλίσει την προστασία της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου σύμφωνα με τους όρους του ΠΔ;»

Στις 10.02.20 καταθέσαμε την υπ’ αριθμ 3892 ερώτηση προς το ΥΠΕΝ με θέμα την προσπάθεια καταστρατήγησης των διατάξεων του ΠΔ προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου. Αφορμή για την κατάθεση της ερώτησης αποτέλεσαν δηλώσεις κυβερνητικών βουλευτών μετά από συναντήσεις τους με στελέχη του ΥΠΕΝ, που μας προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία αλλά και η ετήσια αναφορά για τον Κυπαρισσιακό κόλπο της περιβαλλοντικής οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ, στην οποία αναφέρεται ότι παρατηρείται συνεχιζόμενη υποβάθμιση και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, κατά παράβαση της νομοθεσίας και των όρων του ΠΔ.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος, έκλεισε μία σοβαρή εκκρεμότητα της χώρας μας όσον αφορά στην προστασία του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας, τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη της περιοχής του Κυπαρισσιακού. Πριν την τελική θεσμοθέτηση του ΠΔ για τον Κυπαρισσιακό κόλπο, είχε προηγηθεί η παραπομπή και η καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η απόρριψη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) του αρχικού σχεδίου του ΠΔ του 2014, το οποίο επιχειρούσε να νομιμοποιήσει αυθαιρεσίες και οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης ασύμβατες με το καθεστώς προστασίας της περιοχής.

Ωστόσο, παρά τη θέσπιση του ΠΔ, η καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει ακόμη τεθεί στο αρχείο και ο κίνδυνος επιβολής προστίμου στην Ελλάδα είναι ακόμη υπαρκτός. Επιπλέον και η Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης στο Συμβούλιο της Ευρώπης (case file 2010/5 «Greece: Threats to marine turtles in Thines Kyparissias», Recommendation No 174) εξακολουθεί να κρατά ανοικτό το φάκελο για την υπόθεση του Κυπαρισσιακού κόλπου (Απόφαση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης του Δεκεμβρίου 2019).

Ακόμη, το γεγονός ότι έχουν ασκηθεί αιτήσεις ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας  κατά του ΠΔ του Κυπαρισσιακού κόλπου καθιστά επιτακτική την ανάγκη σταθερής υποστήριξης του πλαισίου προστασίας από την Ελληνική Πολιτεία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Στις 20.3.2020 μας κοινοποιήθηκε η απάντηση του Υπουργείου, στην ερώτηση της 10ηςΦεβρουαρίου, η οποία μας θορύβησε ακόμη περισσότερο, αφού δεν απαντάται κανένα από τα ερωτήματά μας αλλά παρατίθεται μια απολύτως ασαφής γενικολογία, που ουσιαστικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στο πλαίσιο προστασίας, ούτε στις υποχρεώσεις της χώρας. Παράλληλα αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ δεν έχει πολιτική υποστήριξης των κανόνων προστασίας και διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου τη χώρας, δεν διατυπώνει περιβαλλοντικές πολιτικές και δεν τηρεί το  ευρωπαϊκό κεκτημένο, υποχωρώντας σε λογικές που θεωρούν το περιβάλλον εμπόδιο στην «ανάπτυξη».

Σημειώνουμε ότι, η απάντηση του Υπουργού, που εξαντλείται σε μία παράγραφο, δεν συνοδεύεται από κανένα υπηρεσιακό έγγραφο, ούτε τις εισηγήσεις και απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Βιοποικιλότητα, Δάση, Επιθεώρηση Περιβάλλοντος), επιλογή που δημιουργεί επιπρόσθετα ερωτήματα και ανησυχίες για τις επιδιώξεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ. Στην απάντηση δεν παρέχεται επιπλέον καμία πληροφορία για την εξέλιξη των προσφυγών κατά του ΠΔ στο ΣτΕ και τα έγγραφα που έχει καταθέσει το ΥΠΕΝ, καθώς και για την πρόοδο της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή ή για τις ενέργειές του για τη διασφάλιση της τήρησης των όρων και περιορισμών, που επιβάλλονται από το ΠΔ, ως και να μην γνωρίζει το ΥΠΕΝ όλα όσα αφορούν στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και το προστατευόμενο και προστατευτέο φυσικό κεφάλαιο.

Αντίθετα, η αρνητική πρόθεση του Υπουργείου για το Φορέα Διαχείρισης Κοτυχίου, Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου προκύπτει και από το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας», που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση με το οποίο καταργούνται όλοι οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Επειδή το φυσικό κεφάλαιο και η βιοποικιλότητα της πατρίδας μας αποτελούν μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς ανεκτίμητης αξίας, συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα και παράλληλα εφόδιο ποιότητας ζωής για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.

Επειδή η τήρηση των όρων του ΠΔ Κυπαρισσιακού κόλπου διασφαλίζει την  ολοκληρωμένη προστασία της ευαίσθητης αυτής περιοχής με σεβασμό  στην προστασία του περιβάλλοντος και στους κατοίκους της περιοχής και τις δραστηριότητές τους.

Επειδή η πολιτική ηγεσία του κάθε Υπουργείου οφείλει να ανταποκρίνεται με πληρότητα, σοβαρότητα και σαφήνεια στα ερωτήματα και τα αιτήματα που υποβάλλονται στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου

Επειδή όταν επισημαίνονται από αρμόδιους φορείς παραβιάσεις της νομοθεσίας και των όρων του ΠΔ προστασίας, η πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει άμεσα.

Επειδή η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί από το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μη έγκαιρη διασφάλιση της προστασίας της περιοχής του Κυπαρισσιακού κόλπου

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 1. Υπάρχει κυβερνητική πρόθεση κατάργησης του υφιστάμενου Προεδρικού Διατάγματος και αντικατάστασής του με Ειδικό Χωρικό Σχέδιο, παρά τις διεθνείς υποχρεώσεις που έχει η χώρα μας (ΕΕ και Σύμβαση Βέρνης); 
 2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ για την ακριβή τήρηση όλων των όρων του ισχύοντος ΠΔ και την πάταξη των παράνομων ενεργειών που δυσφημούν διεθνώς τη χώρα μας; 
 3. Πότε αναμένεται η ολοκλήρωση του Σχεδίου Διαχείρισης για την περιοχή, το οποίο εκπονείται ήδη μέσω του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000», προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ, το οποίο ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ; Σημειώνεται ότι το Σχέδιο Διαχείρισης κρίνεται απαραίτητο εργαλείο για την προστασία της περιοχής, καθώς θα συμπληρώσει τις προβλέψεις του ΠΔ.
 4. Ποια μέτρα/ρυθμίσεις έχει λάβει και αναμένεται επιπλέον να προωθήσει άμεσα το ΥΠΕΝ για τη διασφάλιση της πλήρους και εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου, Στροφυλιάς και Κυπαρισσιακού κόλπου, ο οποίος μετά τη χωρική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του, μέσω του Ν. 4519/2018, είναι υπεύθυνος και για τις περιοχές Natura 2000 του Κυπαρρισιακού κόλπου;
 5. Έχει δοθεί εντολή να μεταβούν επιθεωρητές περιβάλλοντος για να ελέγξουν τις καταγγελίες για συνεχιζόμενη υποβάθμιση της και παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή, έχουν συνταχθεί αντίστοιχες εκθέσεις, έχουν επιβληθεί τυχόν κυρώσεις;

Και ζητούμε να κατατεθούν όλα τα σχετικά έγγραφα με:

 • την εκπόνηση της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης για την περιοχή, 
 • την προετοιμασία του φακέλου από την αρμόδια Υπηρεσία για την απόκρουση των προσφυγών που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας για την ακύρωση του ΠΔ, 
 • τις καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΝ για παραβίαση των όρων του ΠΔ,
 • τις εκθέσεις ελέγχου που έχουν συνταχθεί για το θέμα αυτό, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια του ΥΠΕΝ για την προστασία και διαφύλαξη της περιοχής και του ΠΔ προστασίας της.

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Καλαματιανός Διονύσης

Χαρίτσης Αλέξης

Αβραμάκης Λευτέρης

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκιόλας Γιάννης

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζουράρις Κωνσταντίνος

Κασιμάτη Νίνα

Κατρούγκαλος Γιώργος

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μάρκου Κώστας

Παππάς Νίκος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σκουρολιάκος Πάνος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φίλης Νίκος

Ψυχογιός Γιώργος
ΚατηγορίεςΠροστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: