Δικαστήριο ΕΕ: Καταδίκη για την εαρινή θήρα σε Αυστρία και Φιλανδία

Δύο αποφάσεις που εκδόθηκαν από το Δικαστήριο της ΕΕ, την Πέμπτη 23 Απριλίου, καταδικάζουν την Αυστρία και τη Φινλανδία για το ανοιξιάτικο κυνήγι της μπεκάτσας και της πουπουλόπαπιας αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις, το Δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν πληρούνται οι πολύ αυστηροί όροι παρέκκλισης από την οδηγία για τα πτηνά (2009/147).

Παρά τις μακροχρόνιες παραδόσεις τους, η Αυστρία και η Φινλανδία πρέπει να καταργήσουν την πρακτική της ανοιξιάτικης θήρας πτηνών. «Επιτρέποντας το ανοιξιάτικο κυνήγι της αρσενικής μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο ομόσπονδο κρατίδιο της Κάτω Αυστρίας (Lower Austria), η Δημοκρατία της Αυστρίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 7 της Οδηγίας για τα Πτηνά», αναφέρει η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ. Παρόμοιο σκεπτικό αναφέρεται και σε άλλη υπόθεση που αφορά τη θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην περιφέρεια Νήσων Åland της Φιλανδίας

Η εαρινή θήρα της αρσενικής μπεκάτσας στην Αυστρία

Η Οδηγία για τα Πτηνά (2009/147/ΕΚ) που αποτελεί επικαιροποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, τέθηκε σε ισχύ το 2009 και στοχεύει στην διατήρηση όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στην ευρωπαϊκή ένωση. Η οδηγία απαγορεύει τη θήρα αποδημητικών πτηνών κατά την περίοδο φωλεοποίησης και κατά τις διάφορες φάσεις της αναπαραγωγής. Μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις στον συγκεκριμένο κανόνα, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, η απαγόρευση της ανοιξιάτικης θήρας των πτηνών ήρθε σε αντίθεση με τοπικές παραδόσεις και κάποιες χώρες έχουν επιδιώξει να τις διατηρήσουν ως πολιτιστικά δικαιώματα. 

Η Αυστρία επέτρεπε το κυνήγι της αρσενικής μπεκάτσας κατά τις πτήσεις ερωτοτροπίας της στο πλαίσιο της διαδικασίας αναπαραγωγής (μέθοδος καρτεριού “αλα κρουλ”), στα ομόσπονδα κρατίδια του Burgenland, της Κάτω Αυστρίας και του Salzburg, κατά το διάστημα από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου κάθε έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για πρώτη φορά την Αυστρία το 2013 ότι παραβίαζε τους κανονισμούς της ΕΕ.

Η Αυστρία απαγόρευσε την ανοιξιάτικη θήρα σε δύο κρατίδια αλλά επέτρεψε να συνεχιστεί στην περιοχή της Κάτω Αυστρίας με περιορισμένο αριθμό πτηνών που θα μπορούσαν να θηρευθούν. Παρά τις προειδοποιητικές επιστολές της Επιτροπής, η Αυστρία αρνήθηκε να συμπεριλάβει και το τρίτο κρατίδιο στην απαγόρευση με αποτέλεσμα το 2018 να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ. Εκεί, οι αυστριακές αρχές δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για παρέκκλιση από την απαγόρευση κατά την περίοδο αναπαραγωγής. 

Η θήρα της πουπουλόπαπιας στη Φιλανδία

Στην περιφέρεια των Νήσων Åland επιτράπηκε εκ νέου η εαρινή θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας (Somateria mollissima) το 2011. Τον Δεκέμβριο του 2005 το Δικαστήριο της ΕΕ είχε ήδη αποφανθεί στην απόφασή του (C-344/03) ότι η Φινλανδία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας για τα άγρια πτηνά λόγω της εαρινής θήρας της αρσενικής πουπουλόπαπιας στην περιοχή Åland. Οι καταδικασθείσες πρακτικές σταμάτησαν, αλλά επαναλήφθηκαν ο 2011 και γι’ αυτόν τον λόγο η Επιτροπή κίνησε σχετική διαδικασία επί παραβάσει τον Νοέμβριο του 2012.

Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Φινλανδία στο Δικαστήριο της ΕΕ διότι οι αρμόδιες αρχές της περιφέρειας Åland επέτρεψαν την εαρινή κυνηγετική περίοδο αρσενικής πουπουλόπαπιας τον Απρίλιο του 2017.

Τη Πέμπτη (23/4) το Δικαστήριο της ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι από τα στοιχεία που προσκόμισαν οι αρμόδιες αρχές της Φιλανδίας δεν προκύπτει ότι ο πληθυσμός των σχετικών ειδών διατηρήθηκε σε «ικανοποιητικό επίπεδο». Από την άλλη, η Φινλανδία υποστήριξε ότι ο πληθυσμός ήταν αρκετά μεγάλος για να αντέξει τη «μικρή ποσότητα» (‘small numbers’ του άρθ. 9 παρ. 1 στοιχείο γ της Οδηγίας) κάρπωσης που επιτρέπονταν. Η Φινλανδία χρησιμοποίησε τον πληθυσμό της χώρας (Baltic/Wadden Sea flyway population) ως βάση για τον υπολογισμό του “μικρού αριθμού” και όχι των πληθυσμό της περιφέρειας των Νήσων Åland. 

Οι αποφάσεις της Πέμπτης είναι μόνο δύο σε μια μακρά σειρά αποφάσεων απαγόρευσης του Δικαστηρίου για το κυνήγι πτηνών στην ΕΕ.

 

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: