Κομισιόν: Παραπομπή της Σλοβακίας στο Δικαστήριο της ΕΕ για τον Αγριόκουρκο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει τη ΣΛΟΒΑΚΙΑ στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω μη εκτίμησης των επιπτώσεων υλοτομιών σε τόπους του δικτύου Natura 2000 και μη λήψης μέτρων για την προστασία ενός είδους πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε ορθά στο εθνικό δίκαιο ή δεν εφάρμοσε ορισμένα άρθρα της οδηγίας για τους οικοτόπουςκαι της οδηγίας για τα πτηνά όσον αφορά τον αγριόκουρκο (Tetrao urogallus), ένα μεγάλο δασικό πτηνό.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους, τα σχέδια και τα έργα που δεν συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση ενός τόπου του Natura 2000 ή δεν είναι αναγκαία για τη διαχείρισή τους, αλλά είναι δυνατόν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τόπο αυτόν, υποβάλλονται, πριν από την εφαρμογή τους, σε κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών τους στον συγκεκριμένο τόπο.

Τα δάση της Σλοβακίας σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 υφίστανται υψηλά επίπεδα υλοτομίας, ιδίως υγιεινής υλοτόμησης ως αντίδραση σε διαταραχές των δασών, όπως η προσβολή από κολεόπτερα (κανθάρους) τρεφόμενα από το φλοιό ή οι ζημίες που προκαλούνται από καταιγίδες. Ωστόσο, η σλοβακική νομοθεσία δεν έχει μεταφέρει ορθά το άρθρο 6 παράγραφος 3 της οδηγίας και εξακολουθεί να μη διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες υγιεινής υλοτόμησης, που μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τόπους του δικτύου Natura 2000, υποβάλλονται στις εν λόγω εκτιμήσεις επιπτώσεων.

Η υπόθεση αφορά επίσης την πλημμελή εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους οικοτόπους όσον αφορά την ανάγκη να αποφευχθεί η υποβάθμιση των οικοτόπων και η διατάραξη των προστατευόμενων ειδών. Η Σλοβακία δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να μειωθεί η υλοτομία και να αποφευχθεί η υποβάθμιση του οικοτόπου του αγριόκουρκου. Ως εκ τούτου, ο πληθυσμός αυτού του είδους έχει μειωθεί κατά το ήμισυ εντός των 12 ζωνών ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) που έχουν χαρακτηριστεί για την προστασία του από το 2004, έτος κατά το οποίο η Σλοβακία προσχώρησε στην ΕΕ. Επιπλέον, η Σλοβακία δεν έχει ακόμη εγκρίνει ειδικά μέτρα διατήρησης για επτά από αυτές τις ζώνες, κάτι που απαιτείται από το άρθρο 4 της οδηγίας για τα πτηνά.

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής λαμβάνεται αφού είχε σταλεί αιτιολογημένη γνώμη στις σλοβακικές αρχές τον Ιανουάριο του 2019. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το γεγονός ότι, ακόμη και μετά τις τροποποιήσεις του σλοβακικού δικαίου για τη φύση και τη δασική νομοθεσία, η οδηγία για τους οικοτόπους εξακολουθεί να μην έχει μεταφερθεί σωστά. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Σλοβακία στο Δικαστήριο της ΕΕ.ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Προστατευόμενες περιοχές

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: