Διεύθυνση Δασών Aχαΐας: Παράταση προθεσμίας για την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων

Διεύθυνση Δασών Αχαΐας

Ανακοίνωση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση του Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 3462 τ.Β ́), που τροποποίησε την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (ΦΕΚ 2773 τ.Β΄), κάνουμε γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην σχετική πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Αχαΐας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 24-08-2020 στις 18-09-2020, ημέρα Παρασκευή.

Ο  Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Αχαΐας α.α.

Χρήστος Δημόπουλος
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: