Διεύθυνση Δασών Πέλλας: Παράταση προθεσμίας υποβολής στοιχείων διοικητικών πράξεων

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διεύθυνση Δασών Πέλλας

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

σήμερα στις 21-8-2020 και σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.08.2020 απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (Β ́ 3462/2020), που τροποποίησε την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773), κάνει γνωστό ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής όλων των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην από 21-7-2020 πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Πέλλας, παρατείνεται κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, δηλαδή από τις 20-8-2020 στις 14-9-2020, ημέρα Δευτέρα

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΠΕΛΛΑΣ 

Βαρουτσίδου Μαρία

 


ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Ανακοινώσεις-Προσκλήσεις Διευθύνσεων Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών του άρθρου 48 του ν. 4685/2020ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: