Δ/νση Δασών Φωκίδας: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Π.Ε. Φωκίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από την Διεύθυνση Δασών Φωκίδας ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 11638/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ) ταυτάριθμη απόφαση, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών & υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «ΕΚΧΑ Α.Ε.» [https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx] ο Δασικός Χάρτης του συνόλου της περιοχής Π.Ε. Φωκίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 τ.Α΄) ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και με τις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4389/2016 9 ΦΕΚ 94 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 48 Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92 τ.Α΄).

Για τον Δασικό Χάρτη της Π.Ε. Φωκίδας μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να λαμβάνει γνώση στην ανωτέρω ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε., μέσω της οποίας και μόνο μπορούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του.

Η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων είναι αποκλειστική, ξεκινά την 5η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 20η Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες συνεπώς η καταληκτική της προθεσμίας υποβολής είναι 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον Χάρτη εκτάσεων.

Αντιρρήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση τού έννομου συμφέροντός τους εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα στις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις.Αντιρρήσεις ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση, μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία τού φυσικού περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται υποχρεωτικά ειδικό τέλος (πλην των περιπτώσεων των «ατελώς» ως αναφέρονται στην απόφαση), ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση.

Γενικές πληροφορίες για το περιεχόμενο των αναρτημένων δασικών χαρτών και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων παρέχονται στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης που βρίσκονται α) στην έδρα του Δασαρχείου Άμφισσας, Επισκόπου Φιλοθέου 3, Τ.Κ. 331 00, τηλ. 2265028264 (αρμόδιος Αθανασία Κυριαζή) και β) στο Δασαρχείο Λιδωρικίου, Τ.Κ. 330 53, τηλ. 2266022115 (αρμόδιος Παναγιώτης Μανιτάρας) τις εργάσιμες ημέρες, από ώρα 7.00 έως 15.00., κατόπιν ραντεβού σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου υποβολής αντιρρήσεων.

Σχετικό αρχείο:
Απόφαση 11638/22-01-2021 (ΑΔΑ: ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ) Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου τοπικών/δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Δελφών και Δωρίδας ήτοι του συνόλου Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

Δείτε την ημερομηνία που θα αναρτηθεί ο δασικός χάρτης κάθε περιοχής

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣClick to access ΩΛ56ΟΡ10-ΟΤΩ.pdf

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Δασικοί Χάρτες

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: