ΦΕΚ: Τροποποίηση της Ρυθμιστικής – Παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου

Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Αμυρά, παρατείνεται η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Με την εν λόγω απόφαση, τροποποιείται η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 Β’ 3053) και η σχετική εγγραφή του είδους στον πίνακα θηρευσίμων διαμορφώνεται ως εξής:

Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) επιτρέπεται σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14-7-2020 (Β’ 3053) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση για την τροποποίηση της ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης θήρας, εκδόθηκε μετά από αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ για παράταση της κυνηγετικής περιόδου και ενεργοποίηση συνεργείων δίωξης για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Αφρικανικής Πανώλους των Χοίρων (ΑΠΧ).


Να επισημάνουμε ότι για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 έως τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021, επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης. Για την μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου απαιτείται η βεβαίωση κίνησης (Βεβαίωση τύπου Β) και βεβαίωση του οικείου Κυνηγετικού Συλλόγουπου πιστοποιεί την ιδιότητα του θηρευτή ως μέλους του

(δείτε ΕΔΩ).

Για το ίδιο θέμα:
ΦΕΚ: Μετακίνηση για θήρα αγριόχοιρου – Ανάκληση και απαγόρευση λήψης άδειας θήρας

Παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου μέχρι 28/2 – Συνεργεία δίωξης μέχρι 20/9

Σχετικό αρχείο:
ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 (Β΄ 190) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουρ- γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053).

Click to access 6742_253_2021.pdfΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , , ,

1 reply

  1. Βγήκε λοιπόν το Φεκ.Και όπως ορθά επισημάνθηκε και απο την ΚΟΜΑΘ, δεν αναφέρεται και δεν γίνεται διευκρίνιση εντίς του ΦΕΚ περι χρήσης σκύλου διώξης. Η όλη δουλειά με το κυνήγι και το ΦΕΚ περι παράτασης στους 3 νομούς, έγινε τόσο βιαστικά, που πλέον , είναι λίγο για γέλια, λίγο για κλάματα

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: