Εγκύκλιος για τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης στο κυνήγι του αγριόχοιρου

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος) δίνονται διευκρινίσεις για τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Ειδικότερα, όπως διευκρινίζεται, για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις επιτρεπόμενες ημέρες και στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα επιτρέπονται οι κατ ́εξαίρεση μετακινήσεις για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για την άσκηση του κυνηγιού του.Η εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:

Επί του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την ανωτέρω (1) σχετική Κ.Υ.Α. και συγκεκριμένα με το εδάφιο ιζ) της παρ. 2 του άρθρου 3 αυτής, επιτράπηκε η κατ ́εξαίρεση κυκλοφορία με σκοπό την «Μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η μετακίνηση της παρούσας περίπτωσης δύναται να πραγματοποιείται με τη συμμετοχή έως τεσσάρων (4) ατόμων».

Με την ανωτέρω (2) σχετική παρατάθηκε η χρονική περίοδο θήρας του αγριόχοιρου (Sus scrofa) μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, σε ομάδες μέχρι τεσσάρων (4) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο ( ημέρες Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).

Στην παρ. 2 του εδαφίου Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της ανωτέρω (3) σχετικής, αναφέρεται ότι: «2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2020 μέχρι και 20.01.2021 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

Μετά τα ανωτέρω είναι προφανές ότι για την άσκηση της θήρας του αγριόχοιρου τις επιτρεπόμενες ημέρες και στις Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα επιτρέπονται οι κατ ́εξαίρεση μετακινήσεις για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μπορούν να χρησιμοποιούνται σκύλοι δίωξης για την άσκηση του κυνηγιού του.

———

(1) Η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00. (ΦΕΚ 186 Β ́/23.01.2021)

(2) Η με Α.Π ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/6742/253/23.01.2021 Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/ 68735/1777/14-7-2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (Β’ 3053)»(ΦΕΚ 190 Β ́).

(3) Η με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/20 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021» (ΦΕΚ 3053 Β ́/23-7-2020- Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3452 Β ́/19-8-20 και στο ΦΕΚ 3625 Β’/31-8-20).

Για το ίδιο θέμα:
ΦΕΚ: Μετακίνηση για θήρα αγριόχοιρου – Ανάκληση και απαγόρευση λήψης άδειας θήρας

Παρατείνεται η θήρα του αγριόχοιρου μέχρι 28/2 – Συνεργεία δίωξης μέχρι 20/9


ΦΕΚ: Τροποποίηση της Ρυθμιστικής – Παράταση της περιόδου θήρας του αγριόχοιρου

ΦΕΚ: Μετακίνηση για θήρα αγριόχοιρου – Ανάκληση και απαγόρευση λήψης άδειας θήρας

 ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: