Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας 12 μηνών από το Τμήμα Δασολογίας του ΔΠΘ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της λειτουργίας του 12μηνης διάρκειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στους τομείς του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 12μηνης διάρκειας και ταυτόχρονα συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά και συμπληρωματικούς τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών, για την προώθηση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού και της Εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει μαθήματα σχετικά με τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό και Διαχείριση Φυσικών Πόρων όπως, Βιοποικιλότητα Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον, Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων, Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών και Περιβαλλοντική Αδειοδότηση, Κλιματική Αλλαγή, Προσαρμογή και Μετριασμός, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική και Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση, σε συνδυασμό με μαθήματα που είναι σχετικά με την Επικοινωνία και Εκπαίδευση όπως, Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης, Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη, Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλον, Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε 4 δια ζώσης συναντήσεις, Παρασκευή (απόγευμα), Σάββατο και Κυριακή (μεσημέρι) και τα υπόλοιπα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και για τον λόγο αυτό δεν απαιτεί η συνεχή φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στην Ορεστιάδα.

Η προκήρυξη του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στο http://env-edu.fmenr.duth.gr/NewPMS.html και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552041172.

.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: